Unge ønsker konkret og fleksibelt frivilligt arbejde

Unge voksne engagerer sig gerne frivilligt i kirken, hvis de får en konkret opgave og må starte i det små. Men langstrakt bestyrelsesarbejde duer ikke, viser undersøgelse.Unge vil engagere sig i Folkekirken – hvis de bliver bedt om det, og hvis de må begynde i det små.

Unge vil engagere sig frivilligt – hvis nogen ber dem om det (Modelfoto).

Det viser en ny rapport fra Kirkefondet. De unge voksne, dvs. de 18-35årige, er allerede forbavsende aktive i frivilligt arbejde. De glimrer dog ved deres fravær i menighedsrådene.
Det konkluderer rapporten, der er lavet af Kirsten Grube fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) for Kirkefondets projekt ”Ung i kirken”.

Frivillige, ja – menighedsråd, nej

Mere end en femtedel af folkekirkens medlemmer er mellem 18 og 35 år. Men under 3 pct. af Menighedsrådsmedlemmerne er i denne aldersgruppe. Ved menighedsrådsvalget i 2008 faldt antallet af unge menighedsrådsmedlemmer yderligere, og gennemsnitsalderen for menighedsrådsmedlemmer steg til 57 år, oplyser rapporten.
Samtidig er unge voksne særdeles aktive i frivilligt arbejde generelt. Det er bemærkelsesværdigt eftersom aldersgruppen traditionelt er meget optaget af hhv. studier og familiedannelse.

Frivillighed i opbrud

– Selv om unge ikke i mindre grad engagerer sig i frivilligt arbejde end ældre aldersgrupper, er de dog tilbøjelige til at engagere sig på en anden måde, skriver Kirsten Grube i rapporten.
– Tendensen er, at man i mindre grad engagerer sig af forpligtelse, at man i højere grad engagerer sig i kortere projekter ad gangen.
64 pct. af de 16-25årige og 56 pct. af de 26-35årige udtrykker, at de kunne tænke sig at deltage i frivilligt arbejde – hvis blot nogen bad dem om det!

Andelen af ikke-frivillige, der ville engagere sig i frivilligt arbejde, hvis nogen bad dem om det, Boje mfl. 2006.
Konkrete opgaver

Og opgaven skal være konkret, viser rapporten, der bygger på 32 kvalitative interviews med unge:
– Hvis man vidste, hvad jeg var god til, ville man sætte mig i gang med at løse en helt konkret opgave, siger en af de unge.
På spøgsmålet om hvorfor hun ikke er mere aktiv lige nu, svarer hun:
– Jeg har det nok lidt svært med at forpligte mig i længere tid.

Fleksibel start

Derfor er det en barriere at skulle deltage fire år i menighedsrådsarbejde. Men når menighedsrådsmedlemmer giver unge lov til at deltage fleksibelt og fx begynde i det små, er de unge straks villige til at deltage i menighedsrådsarbejdet. Så kunne de senere træde ind i menighedsrådet på mere ’lige’ og fulde vilkår.
Rapporten viser nemlig, at 44 pct. af de 18-35årige mener, at det ”betyder noget” for dem at være medlem af Folkekirken.
Rapporten bliver præsenteret torsdag eftermiddag den 26. november i Enghave Kirke på Vesterbro. Der er paneldebat om de unge voksne og Folkekirken med bl.a. Charlotte Dyremose, MF og medl. af Kirkeudvalget.
Læs mere på Sondagmorgen.dk