Kaster nyt lys over gammelkendte tekster

”Det kan virkelig være berigende at være i selskab med en dygtig teolog, én der kan lukke øjnene op og give nye vinkler på det, man læser i Bibelen. Sådan en teolog er Kenneth E. Bailey, som jeg ikke har stiftet bekendtskab med før.” Sådan skrev jeg, da jeg i Udfordringen den 13. august i år anmeldte Baileys Jesus set med mellemøstlige øjne. Bailey boede i Mellemøsten i 60 år frem til 1995 og har mange års erfaringer som underviser i NT på de teologiske fakulteter og institutter i Egypten, Libanon, Jerusalem og på Cypern, og hans akademiske arbejde har været et forsøg på bedre at forstå evangeliet i lyset af mellemøstlig kultur. Med den vinkel kaster han et nyt og velgørende lys over mange bibelske beretninger. Han får evangeliet til at funkle og lyse, og for mig er han blevet en teologisk øjenåbner til en række nytestamentlige beretninger.
Nu har Forlaget Kolon fra Lohsegruppen sammen med Credo udgivet del II af Jesus set med mellemøstlige øjne, hvor Bailey gennemgår 11 af Jesu lignelser. Her påviser han en fælles opbygning for lignelserne og viser, at mange af lignelserne har rod i gammeltestamentlige beretninger eller kendte vandrehistorier fra området.
Også med dette bind fik jeg en række aha-oplevelser gennem nye vinkler på lignelserne, vinkler som var oplagte for dem, der lyttede til lignelserne fra Jesu mund, men som ikke er helt så oplagte for os i Vesten i 2009.
Bogen er en håndsrækning til såvel teologer som almindelige bibellæsere. Den kaster et nyt lys over gammelkendte og fortrolige bibeltekster og beriger læseren. Den kan jeg roligt anbefale – men læs også bind I.

Kenneth E. Bailey:
Jesus set med
mellemøstlige øjne II
176 sider • 299,95 kr.
Kolon/Credo