Katolikker i bøn for søndag som helligdag

Nordiske katolikker folder hænderne i håb om, at søndagen må bevares som helligdag fremfor at ende som handledag.Katolikker i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark bad sidste søndag om at bevare søndagen som en helligdag mod søndagsåbne butikker. De katolske biskopper i de fem lande havde på forhånd udsendt en opfordring til alle katolske menigheder med en opfordring til fælles bøn.
– Helligholdelse af søndagen er et af de vigtigste kendetegn ved det kristne liv. Lige siden Urkirkens dage har søndagen været den dag i ugen, hvor de kristne samles for i fællesskab at fejre eukaristien, og hvor man afholder sig fra tungere arbejde og hengiver sig til hvile, indleder biskopperne og argumenterer for, at mennesker har brug for en hviledag.

Undtagelser

Biskopperne anerkender, at der er medarbejdere i for eksempel sundhedssektoren, som ikke kan holde fri hver søndag. Men så må man efter bedste evne kompensere for kirkegangen på anden vis. Eventuelt gennem personlig andagt eller en radio- eller tv-transmitteret gudstjeneste, lyder opfordringen.

Man må vende sig til Gud

– Helligholdelse af søndagen er en uomgængelig del af vor katolske identitet. Derfor må alle gøre alt, hvad der er muligt, for at denne dags sakrale karakter kan komme til udtryk; eksempelvis ved at man afholder sig fra unødvendigt arbejde.
– Men først og fremmest ved at man søger Gud i eukaristien; og lader dette sig ikke gøre, må man på andre måder vende sig til Gud, understreges det til sidst.
Brevet fra biskopperne blev læst op i forbindelse med fællesbønnen i de katolske kirker forrige søndags.
KP