Debat

Ikke kontakt med afdøde

Maria-åbenbaringer i Medju-gorje vækker debat.

Både Moses og Elias er helgener fra det Gamle Testamente og er i kraft af deres tro lyslevende mennesker, hvilket episoden herunder beviser.
”Han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.” Matt. 17,2-3
”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.” Joh. 11,25
Hændelsen på Forklarelsens Bjerg henhører i samme kategori som Jomfru Marias åbenbaringer i vor tid med synlig nærkontakt mellem Guds folk i Himlen og Guds folk på jord formidlet og tilladt af Gud og er ikke at forveksle med opsøgning af afdøde gennem spiritistisk medie, som uden undtagelse medfører nærkontakt med dæmoner i forklædning som afdøde.
Jeg var selv tidligere med alle mine fordomme af den opfattelse, at Marias åbenbaringer i Medjugorje var dæmoniske, indtil jeg læste samtlige budskaber formidlet af Maria fra 1981-2005 og fandt, at de er en årtier lang påmindelse om Guds søn, Kristus, omvendelsen til ham og formaningen om et helligt liv. Altså intet nyt under solen i forhold til, hvad Skriften lærer.
Når Skriften i bedste fald læses, men i begrænset eller ringe format praktiseres, enten individuelt og/eller kollektivt som en uforenet kirke, så har vi behov for yderligere påmindelse – og får det. Idéen om at det onde forklæder sig som lysets væsen, holder et stykke af vejen, men ikke hele vejen. Dertil kommer, at sandheden evangeliseres, og der kaldes til et helligt liv og levned i Kristus.
(Forkortet, red.)
Tummas Planck
Bagsværd Hovedgade 99
2880 Bagsværd

Hvad er okkultisme?
Ulla og Martin Nissen har ikke nemt ved at acceptere, at Jomfru Maria åbenbarer sig i Medjugorje. Det er også svært at forstå, men er en realitet.
Hvorfor gør hun det? Det er ikke noget, mennesker har bedt om på anden vis end længsel efter Guds hjælp, og den beder alle kristne vel om at modtage.
Hvis Jomfru Marias åbenbaringer til de seks børn i Medjugorje, nu gennem 28 år er okkultisme, hvad så med Jesu opstandelse fra de døde, engelene på marken julenat og Lazarus der vandrede ud af graven?
Guds moder kommer for at give hjælp til den lidende verden. De fem ting hun beder os om at lægge vægt på er: Bøn, faste, bibellæsning, brug af de hellige sakramenter og skrifte. Hun siger, at præsternes velsignelse er større end den, hun kommer med, fordi Jesus velsigner igennem præsterne.
Det kommunistiske Eks-Jugoslavien gjorde alt for at umuliggøre åbenbaringerne med politi og militær, men det lykkedes ikke. Gud ske lov for det.
Jomfru Marias budskaber er også, at verden må ændre sig fra had til kærlighed.
Dette er ikke okkultisme.
Niels Holger Hansen
Vesterled 59
6650 Brørup

Stop kultur- radikalismen

68’er-pædagogikken øgede kulturradikalismen indflydelse.

Kulturradikalismen er en materialistisk, litterær og politisk bevægelse, der brød igennem med Georg Brandes i 1871 og senere i 30’erne med Elias Bredsdorf og Poul Henningsen og igen i 60’erne med bl.a. Klaus Rifbjerg.
I dag er kulturradikalismens mediemæssige Bermuda-trekant Danmarks Radio, forlaget Gyldendal og avisen Politiken.
Gennem 68’er-pædagogikken fik kulturradikalismen indflydelse på hele skoleverdenen og børneopdragelsen.
Bevægelsen angreb og svækkede klassisk dannelse, klassiske nationale værdier og den historiske bevidsthed derom og især kristendommen som helhed. Kulturradikalismen er til for at fjerne nationale værdier og kristelige åndelige værdier, som bevægelsen anser som dens fjender.
Kulturradikalismen sidder i dag massivt på: Skolevæsenet fra folkeskolen til gymnasierne og videre til voksenuddannelserne, på biblioteksvæsenet og bogforlagene og på medierne.
Bevægelsens virke har medført, at landet er kulturelt og åndeligt nødlidende. Denne bevægelse må stoppes. Kampen om dette foregår i alle kommuner, især i skoleforvaltningen og i kulturforvaltningen.
Det er ikke døgnets økonomiske politik, der afgør fremtidige generationers udvikling, det er derimod kulturpolitikken, der afgør fremtidige generationers udvikling.
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord.


Artiklen fortsætter efter annoncen: