Studiematerialer

Forlagsgruppen Lohse udgav sidste år tre små, ganske givende bibelstudiebøger, som fortjener at blive brugt.Den første af disse omhandler Kolossenserbrevet og er skrevet af den svenske præst og lic.theol. Anders Sjöberg. Bogen hedder Guds hemmelighed, og det er også næsten, som om der bliver afsløret en hemmelighed, når man arbejder med denne bog. Sjöberg formår med sine kommentarer og spørgsmål at åbne dette meget righoldige brev for den ”bibelstuderende”, så brevet får en mindst lige så stor værdi som de foranstående paulinske breve.
Den anden er udgivet i serien af Lohse Bibelstudier og beskæftiger sig med De Syv Menighedsbreve, dvs. Åb 2-3. Det er skrevet af Hans-Ole Bækgaard, der er præst i Jerusalem og tidligere har bidraget til serien med bl.a. en studiebog om hele Åbenbaringsbogen. I Jeg kender dine gerninger! kommenteres og spørges der, så man ikke kan undgå at blive udfordret. Som der står i indledningen til det 1. studie: ”Intet fejes ind under gulvtæppet, når Krisus taler. Forkyndelsen er direkte, for det gælder liv eller død.”
Den sidste bibelstudiebog har et usædvanligt tema, som det fremgår af titlen: Guds ansigt – et studie i Guds væsen. Det er et studiemateriale i GT-tekster, der er mere teologisk og lidt vanskeligere tilgængeligt end de to ovennævnte. Men det er umagen værd sammen med den kommende præst for Århus Bykirke, Erik Hougaard, at dykke ned i udtrykket Guds ansigt, som er hyppigere forekommende i den hebræiske grundtekst end i den danske oversættelse.
NJV

Anders Sjöberg:
Guds hemmelighed
85 sider • 99,95 kr. • Lohse
Hans-Ole Bækgaard:
Jeg kender dine gerninger!
47 sider • 40 kr. • Lohse
Erik Hougaard:
Guds ansigt • 56 sider
40 kr. • Credo/Lohse