Minder os om noget velkendt

Bog om Johannes Møllehaves forfatterskab.”Møllehaves forfatterskab minder os om det, vi kender og hele tiden glemmer. Det velkendte underkastes en nærmere undersøgelse og oplyses gennem eksempler fra f.eks. de kristne lignelser og verdenslitteraturen”, skriver Henrik Stampe Lund, mag.art. og ph.d. i litteraturvidenskab, meget rammende om Johannes Møllehaves forfatterskab i sin bog om forfatterskabet.Han skriver videre: ”Hans forfatterskab handler med sine mange episoder fra hverdagen om den moderne tids udvikling, men han spejler den med en klassisk verden af teologi og litteratur.”
Ord fra hjertet er ikke en ny biografi om Johannes Møllehave, men derimod et forsøg på at indfange hans forfatterskab. Henrik Stampe Lund har nærlæst Møllehave og belyser så hans syn på teologien, på hverdagslivet på godt og ondt, det gode og det onde, synd og skyld, men jeg oplever, at hans filosoferen over Møllehaves tekster og sider af hans teologi og samfundssyn i højere grad bliver en bog om Henrik Stampe Lunds tanker end om Møllehaves.
I hovedafsnit som ”På sporet af det tabte ord”, ”Formidler af Guds nåde” ”En ukuelig optimist”, ”Den første humanist”, ”Et filosofisk menneske” og ”Sjælen i velstandens tidsalder” forsøger forfatteren at beskrive hovedstrømninger i Johannes Møllehaves forfatterskab – og det lykkes delvis, men ikke helt. Det kommer klart frem, at Møllehave i sit forfatterskab – ligesom i sine foredrag, drager nytte af William Shakespeare, Søren Kier-kegaard, H. C. Andersen og andre store forfattere, men det overses næsten, at Møllehave gør meget brug af Storm P.
Johannes Møllehave har en enorm stor litterær produktion bag sig, han har fartet land og rige rundt med sine foredrag, han har rejst mange steder, og han har også nået at være præst med prædikener, sjælesorgsamtaler, bryllupper, konfirmationer, begravelser m.m., og jeg forstår godt Henrik Stampe Lund, når han i slutningen af bogen siger: ”Tilbage står en undren over, at det er beskåret nogle mennesker at vride mere tid og liv ud af tilværelsen end andre.”
Bogen er forsynet med en udmærket værkoversigt, men jeg savner hans salmer og blandt børnebøgerne savner jeg Signes jul, som han lavede sammen med tegneren Peter Madsen, en fremragende julebog, der overgår Peters Jul.

Henrik Stampe Lund:
Ord fra hjertet – Johannes Møllehaves forfatterskab
152 sider • 199 kr.
Gyldendal