Flot natkirke-bog

Inspirerende og opmuntrende andagtsbog, der kan være med til at fordrive mørke.Natkirken – de findes flere steder idag – er en kirke i stille opposition. Den er ikke som de andre. På flere måder. Den er fx en kirke, der er mere tvær-kirkelig end de fleste. Derfor er den også ganske ubekymret om, hvem folk er, for folk kan bare komme som dem, de er. Og så opererer den i et andet rum end det gængse kirkelige: i aftenens og nattens rum.Den stilhed, der i forvejen hersker i dette lydrum, øger muligheden for at komme kirkens budskab nærmere og for at kunne lytte med andre øren. Og man kan være aktiv eller blot tage imod.
Nu har Signe Malene Berg, der selv arbejder som præst ved de københavnske natkirker, udgivet ”en andagtsbog fra Natkirken”. Det er en meget beskeden undertitel. Bogen er nemlig meget, meget mere end det!

Tolv mulige møder

Bogens kerne består af 12 afsnit med en andagt for hver måned, ”tolv mulige møder mellem mennesker og Gud” (s. 22). For hver måned er der anført ét karakteristisk tema, som der så gås i dybden med ved hjælp af citater og klip fra anonyme natkirke-gængere, den danske salmeskat, udenlandske og danske digtere, sange, bønner og bibelord. Alle tekster er velvalgte, mange tillige overraskende (således fx valget af Grethe og Jørgen Ingmanns åbenbart nu evigt-unge klassiker, ”Dansevise”).
Disse utraditionelle tekstvalg i en kristen sammenhæng skærper konstant læserens åndelige appetit; man føler sig lidt som på opdagelsesrejse, ved ikke helt hvad der venter rundt om næste gadehjørne, ved kun at man er i byen og i kirke, og at det er nat.

En sjælden udgivelse

Møder i mørket er ikke alene en inspirerende, opmuntrende og utroligt vedkommende tankevækker af en bog; den er i sig selv også et møde, der fordriver et mørke. Og den får os til at standse op – og lytte. Man når rundt om mange ting og opnår klarhed: om nytår, kyndelmisse, påske, ensomhed, pinse, forbundethed, nuet, det evige, ydmyghed, glæde. Og meget mere.
Og så har bogen et endog meget flot layout, der ligefrem smyger sig rundt om den fornemt fotograferede billedside med interieurer og stemninger fra Natkirken. Med andre ord: en udgivelse, hvis mage ikke ofte findes.

Signe Malene Berg (red.):
Møder i mørket
– en andagtsbog fra
Natkirken • 133 sider
229 kr. • Unitas