Overgivelse sker ikke ved disciplin

Det er vigtigt, at vi forstår, at vores beslutning om at overgive os til Guds rige ikke kan udspringe af jeg’ets rige.David G. Benner
Canadisk psykolog og forfatter.

Alt hvad vi gør i jeg’ets rige, bliver gjort med viljestyrkens midler, og det er ikke nok til hverken at træde ind i eller leve i Guds rige.
I stedet må vi lade Gud virke i os – lade Guds Ånd være aktør og drivkraft, når vi vælger. Det, Gud ønsker, er vores samtykke, og ikke vores viljestyrke.

Alt for ofte får vi dette i den gale hals. Og tragisk nok er det ofte dem, der er mest ivrige efter at følge Jesus, som stoler for meget på deres egen vilje. Det er ofte dem, der lægger mest vægt på at overgive sig til Gud, som har sværest ved det. Hvorfor?
Når de synger: ”Jeg vil give alt” og hører prædikanten gentagne gange spørge, om de er parate til ”at lægge alt over til Gud”, så svarer de på den indre skyld med beslutsomhed, ikke overgivelse.
Med sammenbidte tænder og stålsat vilje lover de sig selv: Denne gang vil jeg én gang for alle gøre det! Denne gang mener jeg virkelig noget med det! Denne gang er jeg endelig klar til at overgive alt!
Men overgivelse, der har viljestyrke som drivkraft er ikke mere ægte end overgivelse, der er motioveret af skyld…

Ægte overgivelse afhænger ikke af disciplin eller beslutsomhed. Den handler om at forlade alt og lade sig forføre af kærligheden, selvom det tager tid. Forførelser tager altid tid.
At vælge Gud er at blive opmærksom på Gud ved en handling eller tanke, og så give slip. Det er at invitetere Gud ind i nuet, og så overgive dette ”nu” til Gud.

Frit oversat fra bogen,
”At vælge Guds vej”
af David G. Benner.
Forlaget Boedal.