Hver tiende præst oplever hærværk

11 procent af de danske præster har oplevet hærværk og chikane inden for de sidste fem år, viser undersøgelse.Truslerne går på alt, lige fra et hagekors malet på garageporten, graffiti med ordene ”Han er Djævelens søn” til dødstrusler i forbindelse med dåb af en person med muslimsk familie, skriver Kristeligt Dagblad.
Avisen står bag en undersøgelse blandt 880 af landets præster.
Præsteforeningen er bekymret. Der er bopælspligt for præster, men 31 pct. af præsterne ønsker nu bopælspligten ophævet.