Minister på kirkebænken

Sundhedsminister Jakob Aksel Nielsen (K) og Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) var på kirkebænken, da det officielle Aalborg mandag den 4. januar begyndte det nye arbejdsår med en gudstjeneste i Aalborg Domkirke.Aalborg Kommunes styrelse, politi, militær, beredskabsstyrelse, skolevæsen, retsvæsen, stiftsøvrighed, provster og talrige menighedsrådsmedlemmer begyndte det nye år med Guds ord og kirkekaffe i Aalborg Domkirke.
Biskop Søren Lodberg Hvas fokuserede i sin prædiken på samfundets tusindårige kristne tradition:
– Det gælder vort menneskesyn – at hvert eneste menneske har ukrænkeligt værd og værdighed. Og det gælder i vort samfundssyn, at vi har ansvar for hinanden, at intet menneske bare kan være sig selv nok. Og det gælder i synet på vore demokratiske frihedsrettigheder – at vi har frihed i tanke, tro og tale. Derfor skal vi som et kristent folk vedkende os vort værdigrundlag og værne om det, sagde han.