To Århus-kirker laver ny kirke

Frikirker går imod tidligere tiders uenighed og laver ny tidssvarende kirke.

Jürgen Galonska og Johnny Hansen.

Århus har fået en ny kirke – Citykirken. 1. januar 2010 nedlagde den tidligere Apostolsk Kirke i Nørre Allé og Pinsekirken på Viborgvej sig selv for at starte en helt ny moderne og relevant kirke.
Begge kirkesamfund er en del af den verdensomspændende pinsebevægelse, men i Danmark skete en deling i 1924, hvor en gruppe fra Pinsebevægelsen skilte sig ud og startede Apostolsk Kirke i Danmark. En deling, som altså nu, i hvert fald i Århus, annulleres.
– Den nye generation fokuserer slet ikke på tidligere kirkeskel, siger den tidligere præst i Pinsekirken Jürgen Galonska. Han er nu præst i den nye kirke sammen med Johnny Hansen, der var præst i Apostolsk Kirke. – Det er på tide, at Århus får en tidssvarende kirke, som prøver at tage Jesu budskab og omsætte det til 2010.
Citykirken har op til 500 medlemmer. Kirken holder officiel indvielse søndag den 7. marts.