Præster er tilfredse med skolesamarbejde

Fire femtedele af folkekirkepræsterne siger, de har et fortrinligt samarbejde med folkeskolen.Kristendomsundervisningen må ikke være forkyndende. Men kristendomslærere må gerne samarbejde med præster. Og det samarbejde fungerer glimrende, viser en ny undersøgelse.
En rundspørge blandt 862 af landets omtrent 2000 præster viser, at 79 procent af præsterne ikke oplever problemer i samarbejdet med den lokale folkeskoles lærere eller ledelse. ”Jævnbyrdigt samarbejde”, ”velvilje fra lærerne” og ”gensidig tillid” – sådan lyder nogle af præsternes begrundelser i Kristeligt Dagblads rundspørge.