Bjergprædikenen og vor tid

Bjergprædikenen er – målt ud fra en hvilken som helst målestok – en ganske særlig tekst. Den er så at sige helt sin egen. Magnus Malm har set det. Og derfor er det en pragtfuld provokation fra forfatterens side, når han allerede i starten af sin bog indrømmer, at han forestiller sig, at Jesus nok slet ikke var særlig interesseret i Bjergprædikenen!Derimod var Han stærkt interesseret i menneskene og alt, hvad der foregår i deres verden, derfor holdt Han Bjergprædikenen, og derfor er denne bog et forsøg på at finde ud af, hvad det indebærer at forholde sig til den her i det 21. århundrede.
Mange af budskaberne og overskrifterne er som taget ud af dagens avis: kløften mellem rig og fattig, penge og status-symboler, stress, vold og magt, individualismens faldgruber, bekymringer for fremtiden, vores plads i jordens øko-system.
Salige er de sagtmodige, siger Jesus i Bjergprædikenen, og selvom der er fortrøstning i de ord, ledsages de også af den pinagtige bevidsthed om at leve i globaliseringens overlevelses-fikserede samfund. Magnus Malm ser ordene som udtryk for den mod-kultur, der skal redde verden:
”Punkt for punkt er det en modsigelse af den styrkens og rigdommens kultur, der holder jorden i et jerngreb og gør det stadig sværere for os at huske, hvad det er at være menneske. Et lavmælt frihedens manifest for de tyngede og plagede. En uventet åbning i kompetencens og konkurrencens trædemølle. En autentisk mulighed for at lære Gud at kende … som den store virkelighed, der gør det muligt at begynde at forstå og forandre vores verden” (s. 26).
Mod-kultur, ja. Og mod-politik. Blot ikke parti-politik. Det er alt sammen med til at give en bog, der rækker langt ud over øjeblikket og den åndelige nærsynethed. Det er ikke første gang, Bjergprædikenens relevans for det moderne menneske belyses. Men sjældent så engagerende, som tilfældet er her.

Magnus Malm:
Et hjerte større end verden
– At følge Jesus med Bjergprædikenen som pejle-mærke • 288 sider
229 kr. • Boedal