Langt ind i stilheden

I et af de berømte Screwtape Letters skriver djævle-læreren Fangegarn: ”Musik og stilhed – hvor jeg dog afskyr begge dele!” Hvorefter han begejstret skriver om ”bulderet, som alene beskytter os mod tåbelige samvittighedskvaler, nedslående skrupler og mulige ønsker. Vi vil til slut gøre hele universet til et eneste bulder.” (Citeret efter C.S. Lewis: Fra helvedes blækhus).

Sara Maitland har bl.a. skrevet adskillige romaner og bøger om spiritualitet og religion

Den engelske forfatterinde Sara Maitland bringer også dette Lewis-citat med kommentarer i sin velskrevne bog Stilhedens væsen – en bog, jeg som stornyder af stilhed (og musik) har glædet mig over at læse og har lyst til at genlæse for min egen skyld.
Der er – som bogens undertitel oplyser – tale om en spirituel opdagelsesrejse ind i stilheden, og det har langt på vej været interessant at følge Maitland på denne rejse. Hun skriver udførligt om, hvad virkelig stilhed er, hvor den findes, og hvad den kan gøre ved dem, der søger og finder den – herunder de farer, der kan være ved for meget stilhed. Og hun skriver om, hvorfor og hvordan hun, der er en overbevist romersk-katolsk kristen, selv har foretaget rejsen og til slut har slået sig ned helt alene i et ensomt beliggende lille, tidligere hyrdehus i det sydvestlige Skotland.
Spændende har det tillige været at læse, hvad hun skriver om ørken-eremitter og andre stilhedssøgere, og om hendes refleksioner over vores kultur, der frygter stilhed, og gør os tilbøjelige til at flygte fra den (først og fremmest med muzak). Eksempelvis: ”Jeg bliver mere og mere overbevist om, at tidens foruroligende stigning i hyppigheden af psykiske problemer og eksemplerne på samfundsfjendtlig, ja endog voldelig adfærd blandt unge mennesker i Vesten, kan føres tilbage til et savn af stilhed og en manglende træning i at gøre brug af den.”(!) –
Tavshed er guld – det er i alle fald rigtigt i de situationer, hvor man reelt set ikke har noget at sige og derfor gør klogest i at tie stille. Det har den svenske sygehuspræst og sjælesørger Lars Björklund skrevet en bog om: Ord og tavshed. Det er en bog fyldt med tanker om, hvad der gemmer sig bag ordene, og hvad man gør, når man ingen ord har. ”Over for livets store begivenheder er tavsheden nærmere sandheden end alle ord”, skriver han fx i sin ganske kloge bog, hvis grundlag er tillid, ikke mindst til Gud, men også mellem de mennesker, hvor der kan være brug for tavshed i samværet.
Niels Jørgen Vase

Sara Maitland:
Stilhedens væsen
– en spirituel
opdagelsesrejse
265 sider • 299 kr.
Pressto

Lars Björklund:
Ord og tavshed
– en bog om tillid
99 sider • 159 kr.
Unitas