Debat

Synspunkt:

Hvorfor ikke prøve med en undskyldning?

Jesus viste vejen i Bjergprædiken.
Muhammedtegninger og terrortrussel blev drøftet i DR p1 (genudsendt natten til 21-1).
En af deltagerne hævdede, at det var vigtigt ikke at bøje sig for trusler, men sætte hårdt mod hårdt. Samtidig var deltagerne frustrerede over, at den metode blot forstærkede modsætningerne.
”Vi må finde en ny metode” sagde en kvindelig deltager. ”Men hvilken metode?” spurgte de andre. ”Jeg ved det ikke” svarede hun.
En af deltagerne indskød: ”Man skal i alt fald ikke begynde at sige undskyld i radioen!”
Den eneste realistiske vej frem blev dermed skrinlagt med en sidebemærkning.
Det kræver mod at give en ærlig undskyldning.
En tredjedel af danskerne var – ifgl. udsendelsen – imod Muhammedtegningerne.
Jeg var en af dem. Vi ved, at man må ikke sparke mennesker i maven, men nogle synes, at det er rigtigt og modigt at sparke muslimer i hjertekulen. Men er det virkelig demokratiets vej? Den”grænseløse og hensynsløse frihed”s filosofi er ikke nogen frugtbar vej.
300 kristne dræbt i Nigeria og 20 kirke nedbrændt på grund af gentagelsen af tegningerne!
Redaktørerne synes at have glemt bogen ”The clash of civilisations” fra 1995 af Sam. Huntington. Redaktør Roses krigserklæring mod den muslimske verden i Jyllands Posten med offentliggørelse af billederne ligger i god tråd med denne bogs vision af en tredje verdenskrig.
Hvad er da demokratiets vej? Det læser vi i Jesu Bjergprædiken: ”Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders (læs: muslimens) øje.” (Mattæus Evangeliet kap. 7,5).
Torben Juul Christensen
Fussingsvej 8
2300 Kbh. S

Har Gud da en omvendelsesmaskine?

Vi har med mellemrum en debat om frelse og fortabelse, – om alle mennesker i sidste ende havner i Himlen?
Men mon ikke nogle debattører overser noget meget væsentligt: At Guds Rige er et kærlighedsrige, at kærligheden her som altid må være gensidig, at kærlighedsforhold ligesom barneforhold forudsætter et personligt engagement, og at kærlighedsrelationer indebærer en mulighed for at vælge fra..?
– Glemmer man, at KÆRLIGHED er noget levende, pulserende, dragende mod den elskede? Ved man ikke, at kærlighed er levende LIV og ikke noget stationært, cementeret?
Tror man, at Himlen bliver befolket af to ret forskellige grupper? Først dem, der vendte om, gik til bekendelse om skyld og skam, fik tilgivelse, blev troende og ”født påny”. Dernæst dem, der ikke tror, men forblev vantro og som tager det helt afslappet med synden, som tænker: ”Pas dig selv, gud, hvis du overhovedet er der, så passer jeg mit!”
Hvis de sidste også frelses, så må de vel igennem en ”omvendelsesmaskine”. De må vel ”grilles” tilpas eller bankes på plads? Skal de ikke gennem en ”omskoling”, gennemgå en tvungen, guddommelig hjerne/hjertevask for ligesom at passe ind i alt det nye og fremmede?
– Er det sådan, det er? Eller er der i alle kærlighedsforhold to muligheder? Er der i relation til Guds Rige ikke blot to tilgange – men også to udgange?
Undskyld mig, men tag ikke fejl af vejen til Kærligheds – Riget!
Jens Erik Rasmussen
” Bålpræst ” i Vejle

Hvad er okkultisme?

Ulla og Martin Nissen har ikke nemt ved at acceptere, at Jomfru Maria åbenbarer sig i Medjugorje, det er også svært at forstå, men er en realitet.
Hvorfor gør hun det? Det er ikke noget mennesker har bedt om, på anden vis, end længsel efter Guds hjælp, og den beder alle kristne vel om at modtage. Hvis Jomfru Marias åbenbaringer til de seks børn i Medjugorje, nu gennem 28 år er okkultisme, hvad så med Jesu opstandelse fra de døde, englene på marken julenat og Laserus der vandrede ud af graven.
Guds moder kommer for at give hjælp til den lidende verden. De fem ting hun beder os om at lægge vægt på er. Bøn, faste, bibellæsning, brug af de hellige sakramenter og skrifte. Hun siger at præsternes velsignelse er større end den hun kommer med, fordi Jesus velsigner igennem præsterne.
Det kommunistiske X Jugoslavien gjorde alt for at umuliggøre åbenbaringerne med politi og militær, men det lykkedes ikke. Gud ske lov for det.
Jomfru Marias budskaber er også, at verden må ændre sig fra had til kærlighed. Dette er ikke okkultisme.
Niels Holger Hansen
Vesterled 59
6650 Brørup

Mener stadig det er okkult

I et indlæg i Udfordringen den 10. december spørger Niels Holger Hansen, om ”Jomfru-Maria åbenbaringer” er guddommelige. Det har vi svaret på i et indlæg den 30. december – da vi synes, at nogen bør svare på dette vigtige spørgsmål.
Vi er ikke imod Guds kraft til helbredelse og udfrielse af mennesker. Det oplever vi i vort virke i Åndens Klinik. Men på helsemesser, foredrag m.v. møder vi også mange mennesker, der er blevet forført af dæmoner. Og mange mennesker bliver uopfordret kontaktet af ”hjælpeånder”, som senere viser sig at være plageånder.
Vi mener helt bestemt, at ”Maria-åbenbaringer” er okkulte (okkult = overnaturlig, men ikke fra Gud), og det har vi tidligere skrevet, og det har så medført en del reaktioner, også her i Udfordringen.
Vi har læst nogle af disse ”åbenbaringer”. Og det har bekræftet, at det er okkult. Og det, der er så farlig ved det okkulte er, at det tilsyneladende ser så rigtig ud, men dog er fordrejet. Her er nogle få eksempler, hvor ”Jomfru-Maria” siger (i parentes er vores svar):
Den lille Jesus må blive født i jeres hjerter (det er ikke den lille Jesus, vi skal tage imod, men det opstandne Jesus Kristus, som vores frelser og herre). Mine kære børn (Vi er ikke børn af Jomfru-Maria). Følg mine budskaber (Nej – vi skal følge Guds ord og Helligåndens vejledning). Guds moder (Jomfru-Maria er ikke Guds moder. Hun fik lov til at føde Jesus, Guds søn, som kom til jorden som et menneske. Og jomfru Maria er omfattet af det, der står i Guds ord: Alle har syndet …).
Gal. 1:6 advarer mod at forvrænge Kristi evangelium og 1. Tim. 4:1 advarer mod vildledende ånder. Da disciplene spurgte om tegn på Jesu genkomst, svarer Jesus som det første: ”Se til, at ingen fører jer vild ”Husk: Ingen må lægge noget til Guds ord eller trække noget fra.”
Ulla og Martin Nissen
Ahornvej 10
6100 Haderslev

Hermed slutter læser-debatten om Maria-åbenbaringer og Medjugorge i denne omgang.
Redaktionen.

Tatovering

Kære redaktion,
Det var ikke smart på bagsiden af bladet i uge 3 at bringe omtale af tatovering eftersom der i 3. Mosebog 19,28 udtrykkeligt tales mod tatovering.
At tatoveringen skal forestille Jesus eller andre bibelske motiver gør ikke Guds ord til intet. Om det er smukt eller ikke, kan være en smagssag, men som kristne bør Bibelens ord følges.
Rolf Grenov
Kgs. Lyngby

Tatovering og piercing – nej tak

I 3. Mos. 1.28 og 5. Mos. 14.1 forbydes det isralitterne at gøre indsnit eller indrids i deres legeme for de er Guds børn.
I Rom. 12.1 opfordre Paulus de troende til at bringe deres legeme som et Guds velbehageligt offer og i 1. Kor. 6.15 og 19.20. Ved I ikke at jeres legeme er Kristi lemmer, Jesus legeme eret tempel for Helligånden, som er i jer og som I har fra Gud og I ikke tilhører jer selv. I er jo købt og prisen betalt, ær derfor Gud i jeres legeme.
På denne baggrund bør alle kristne sige nej til tatovering og piercing!
Alfred Johannesen
Lundtoftevej 45
4293 Dianalund

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg


Artiklen fortsætter efter annoncen: