Pilgrimspræst holder også kurser i frikirke

Pilgrimspræst, åndelig vejleder og teolog holder foredrag i Herning Frikirke.Mandag den 22. februar kl. 19 arrangerer Herning Frikirke et foredrag med pilgrimspræsten Jette Dahl.

Efter at Jette Dahl stoppede som sognepræst og i stedet blev ”åndelig vejleder”, har hun fået kontakt med mange mennesker, som ellers ikke ville søge hen til kirken. Hun bruges også til kurser inden for Folkekirken – og nu også i en frikirke.

De senere år har pilgrimsvandring fået en renæssance. Her vælger danskere at hive stikket ud nogle dage eller uger for blot at vandre, bede og blive mættet af indtryk i et langsomt tempo. – En af årsagerne til den stigende interesse kan være opgøret med den stressede hverdag, nævner Jette Dahl.
– I dagligdagen er der sjældent tid til eftertanke og fordybelse, men vi har brug for ”ånderum” og et åndeligt fællesskab. Vi lever derfor i en tid, hvor der er en stor tørst efter andet end materielle goder, og hvor der er en voksende længsel efter forankring i noget dybere end os selv: At være i Guds nærvær, siger Jette Dahl.
Ved det første foredrag den 22. februar kl. 19 svil Jette Dahl tage deltagerne med på en vandring gennem de første tre ud af i alt syv værdibegreber inden for pilgrimsvandring, de såkaldte ”pilgrimsnøgler”: Langsomhed, bekymringsløshed og enkelhed. Mandag den 22. marts vil emnerne være frihed, stilhed, spiritualitet og fællesskab.
I sin undervisning vil Jette Dahl trække på sin erfaring som åndelig vejleder, foredragsholder, pilgrimspræst og i mødet med mennesker på deres livs vandring, og hun lover at komme med praktiske anvisninger på, hvordan man får sjælen mere med i det, man gør.
– Vi skal lære at finde ind til den værdighed, Gud har skabt ethvert menneske med. At få hjælp og vejledning til at lære at lytte åbner døre til Gud. Her er skatkammeret, vi kan hente livsmod, styrke og glæde fra i hverdagen, siger Jette Dahl.
Ud over selve foredraget vil begge aftener indeholde tid til gruppesamtaler og en praktisk øvelse, hvor man mediterer over en tekst med stilhed til bøn og eftertanke. Aftenen koster 60 kr. inklusive kaffe.
Der vil også findes program for forårets og sommerens pilgrimsvandringer og mulighed for tilmelding.

Sagde op som sognepræst

Jette Dahl har været sognepræst i 25 år, men opsagde i 2004 sin stilling for at arbejde med det, hun brænder for: Omsorg for det indre menneske i lyset af den kristne tro.
Hun leder i dag retræter og pilgrimsvandringer, begge i ind- og udland, holder kursusforløb om kristen meditation og spiritualitet, er foredragsholder og privat praktiserende præst og åndelig vejleder.
Hun er medforfatter til bøger om sjælesorg og udgav i 2009 to små bøger om meditationer til hverdagsbrug på ProRex forlag.

Kurser i Folkekirken

Jette Dahl holder jævnligt kurser om pilgrimsordene i folkekirke-menigheder.
Således holder hun fx i foråret et pilgrimskursus gennem fem uger – den 11. og 25. marts, 8. og 22. april samt 6. maj – i Tyrstrup kirkes lokaler: Degneskolen, Gl. Kongevej 9, Christiansfeld.
– Der er i dag mange mennesker, der har en dyb religiøs længsel, men ikke kan finde vej i de mange, alternative tilbud, der er, siger sogenpræst Carsten Haugaard Nielsen..
– At få hjælp og vejledning til at lære Kristus at kende indefra, åbner døre til Gud. Her er skatkammeret, vi kan hente livsmod, styrke og glæde fra i hverdagen.
Dette kursus koster 350 kr.
Henri.