Debat

Også katolikker forfølges

Nyhedsbureauet i Danmark ”Åbne Døre” beretter om forfølgelse af kristne verden over på en udmærket måde.
Dog halter Åbne Døres beretninger fra Latinamerika. Her er Åbne Døre præget af en protestantisk vane med at sætte katolicismen i dårligt lys. Det sker ved at være kritisk over for den ene part, men ikke over for den anden.
Åbne Døre omtaler forhold i Columbia og i provinsen Chiapas i Mexico. Åbne Døre omtaler forfølgelse af både protestanter og katolikker, men kun i meget begrænset omfang omtales forfølgelsen af katolikker. I ret vidt omfang omtaler Åbne Døre protestanternes problemer i Mexico, hvor der også nævnes, at katolikkerne er med til at skabe problemerne.
Men hovedparten af undertrykkelsen af kristne i Latinamerika omtaler Åbne Døre aldrig. Den består af godsejernes og industriherrernes undertrykkelse af kristne, der samfundsmæssigt reagerer imod godsejernes og industriherrernes skalten og valten med samfundet og især de svageste mennesker. USA fungerer her som Latinamerikas overordnede industriherre.
Her er mønstret, at katolikker bliver slået ihjel, baptister bliver chikaneret, mens ”pinsekirkerne” af nordamerikansk oprindelse aldrig kommer i klemme, fordi de aldrig blander sig i godsejernes og industriherrernes undertrykkelse af samfundet, men har tendens til at overlade sociale problemer til privat godgørenhed, hvorfor USA da også ivrigt prøver at fremme den slags kirker i Latinamerika. Her er Åbne Døre tavs.
Latinamerikas forfølgelse af kristne af sociale grunde er et upåagtet problem hos os, fordi det ikke sætter protestantismen i et heldigt lys.
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.