Åndelige luftveje

Det lille, fine, kristne forlag Boedal overrasker nok en gang. Denne gang er det med en række tekster fra nogle af de allerførste kristne munke og nonner – ørkenfædrene er de senere blevet kaldt.Giv mig et ord, abba! sagde de. Her er så 16 af dem, og de små koncentrerede tekststykker får alle hver især et ord med på vejen af forfatteren, der er præst i den svenske kirke og professor i kirkehistorie ved Lunds Universitet.
Det er en gammel interesse, forfatteren her genoptager; tilbage i 1990 blev han dr. theol. på en afhandling om netop disse 1500 år gamle banebrydere for den kristne tro. I de store, ægyptiske ørkener så de ordet som dén hellige handling, der kunne give deres liv retning og mening. Denne egenskab ved teksterne er ikke blevet mindre udtalt med årene.
Teksterne er et opgør med overfladiskhed og opgivenhed, og de er et tilbud om igen at nå ind til kernen, skriver Martin Lönnebo i bogens forord. Men de skal ”ikke ses som anvendelser af det, ørkenfædrene lærte, overført til vores tid. Det er tilstrækkeligt, hvis de åbner nogle tilstoppede åndelige luftveje” (s. 17), lyder det fra forfatteren. Bogens tekstudvalg skal derfor alene ses i forhold til, hvad det har afstedkommet af tanker hos ham. I et indledende afsnit beskriver han den historiske baggrund for ørkenfædrene og deres tid.
Tager Gud imod bodsøvelser? Er dyden givet til alle? Hvilken glæde har man af sin tro? Hvad er ”sund askese”? Hvad gør man, når børnene forstyrrer vores forsøg på at lokalisere stilheden? – Dette er blot nogle af de emner, forfatteren behandler. Nogle af afsnittene har tidligere været trykt i tidsskrifter som det svenske Pilgrim og danske Levende Vand. Her er de samlet i bogens mere bestandige form. Godt for det.
Rigtig godt, endda.
Kristian Kristiansen

Samuel Rubenson:
Visdom fra ørkenen • 96 sider • 99 kr. • Boedal