En musikalsk tusindkunstner

Man kan roligt sige, at Hanne Julie Møller er noget ved musikken. Den 38-årige musikpædagog underviser, laver cd, skriver musik og er konsulent for andre kirker.

Hanne Julie Møller

Hun har et gospelkor, et rytmisk kor og et folkekor. Hanne er korist og organistafløser. Derudover underviser hun også på aftenskole i musik.
Hanne Julie Møller er uddannet almen musikpædagog på Nordjysk Musikkonservatorium i 1996. Derefter arbejdede hun seks år som sognemedhjælper og kantor.
Men musikken skulle fylde noget mere, og derefter blev det til seks år som musikskolelærer, og nu er Hanne fuldtidsarbejdende musikpædagog med sit eget firma, Mini Musik.

Troen er med

– Musikken skal være brugbar, siger Hanne. Det skal få børn til at synge og danse, voksne til at løfte hænder og synge med.
– Troen har jeg altid haft med, og barnetroen er vokset til en personlig tro. Efterskolen var et vendepunkt for mig, og jeg blev klar til gymnasiet. Da stod min tro sin første prøve.
Hvorfor går du i kirke?
– For at søge fællesskab. Et fællesskab, som ånder sammen, hvor jeg får lov at bruge mine gaver.
Hvad gi’r det dig?
– Jeg får lov til at komme af med den energi, som sidder indeni mig. Jeg tror på, at det er Gud, der giver mig alle de ideer og den musik, som lever i mig. Når jeg hører en bibeltekst, begynder det at skabe noget i mig. Guds ord er levende og virksomt.
Hanne Julie Møller er vokset op i Nykker på Bornholm, i et hjem med klaver og en mor, der elsker at synge. Allerede som ung samlede Hanne ofte en flok piger og fik et pigekor op at stå. Senere blev hun spurgt, om hun ville stå for ungdomskoret i Evangelisk Luthers Mission på Bornholm.
– Frivilligheden er jeg bare opdraget med. Min mor gjorde rent i missionshuset, og jeg fulgte jo bare med. I dag kan jeg overføre det til min egen familie.
– Min frivillighed i kirken giver mig erfaringer, som jeg tager med ind i min virksomhed. Med kirkens velsignelse kan jeg blive brugt i andre menigheder. Måske får jeg tekst og noget musik, som kan bruges professionelt. Det er som en symbiose.
Hanne er frivillig leder af børnekirken i Aalborg Valgmenighed. Hun har desuden dannet et netværk for børnekirkeledere i Nordjylland, som mødes hveranden fredag.
– Fællesskabet med børnene er så givende. Jeg kan bruge sangene til mine elever i min musikskole.
Bibelhistorie og musik går op i en højere enhed:
– Musikken er det sted, hvor jeg kan lege og grine, det har altid været en del af mig. Jeg elskede søndagsskolen for kombination af bibelhistorie og guitarspil, og barnetroen som har vokset sig stærk.
– Som årene går, tør jeg stå ved min tro og være tydelig, fortæller hun.
Hanne er gift med Kristian, og parret har to døtre. Hele familien er involveret i Aalborg Valgmenighed.
Karen Krogh/sl