Han hører og forstår

Når Gud svarer nej, betyder det ikke, at han ikke har hørt dig, eller at han ikke forstår det eller tager sig af det. Hans svar udspringer af fuldkommen kærlighed og forståelse.

Norman Blackaby

Amerikansk forfatter
og forkynder,
Blackaby Ministries.

Han må nødvendigvis svare nej til nogle af vore anmodninger, fordi han fuldt ud kender vores situation og også vores fremtid. Det gør vi ikke selv. Et ja til nogle af vore bønner ville fjerne os fra hans plan for vores liv.

Selv om Gud svarer nej, når vi råber til ham i vores smerte og nød, så kan vi finde trøst i det, Kristus oplevede i Getsemane Have. Han var gået ind i haven med ordene: “Jeg er dødsens angst” (Mark.14:34), men idet han bad, “viste en engel fra Himlen sig for ham og styrkede ham” (Luk.22:43).

Vores Gud sørger trofast for alle, der anråber ham, og under vores Frelsers nærdødsoplevelse i bøn sendte Gud en tjenende engel til at styrke ham i sin beslutning om at udføre Faderens vilje.

Når I, som er onde, forstår at give jeres børn
gode gaver, skulle så ikke jeres himmelske
Far give gode gaver til dem,
der beder ham om det? (Matt. 7,11)

Når vi søger Gud, støtter han os altid omsorgsfuldt i vores svaghed med sin styrke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det gjaldt bestemt også Paulus, som tre gange bønfaldt Herren om at fjerne hans “torn i kødet,” men Gud svarede nej. I stedet gav Gud Paulus en større opmærksomhed på og oplevelse af hans nåde og styrke: “Men han sagde til mig: ‘Min nåde er dig nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed’ (2. Kor. 12,9).

Ofte lader Gud os forstå og opleve og værdsætte hans nåde allermest, når der er noget, vi ønsker og beder om, som ikke tilstedes os – alene på grund af hans fuldkomne kærlighed og visdom.

Gud vil altid være nær ved den, som vedbliver med at underlægge sig hans vilje i bøn og ikke mister modet. Guds omsorg er mangfoldig og kan vise sig på mange forskellige måder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fra bogen ”Som Jesus bad” af Henry Blackaby & Norman Blackaby.