Runde fødselsdage i FrikirkeNet

Preben Brohus fyldte 75 år den 23. marts. Karin Kjærgaard fyldte 60 den 28. marts. Preben Brohus tilhører Apostolsk Kirke og Karin Kjærgaard Pinsekirken. Begge kirkeretninger er med i sammenslutningen FrikirkeNet.
Preben Brohus har været præst i Vejle, Tønder, Aalborg og Hillerød og fungerede som landsleder for Apostolsk Kirke i Danmark i en årrække. I dag er Preben Brohus regnskabsfører for hele 10 landsdækkende kristne foreninger.
Karin Kjærgaard er organist og folkeskolelærer. Hun har været ansat på Mariager Højskole siden 1978 og flyttede til København i 1994, hvor hun bl.a. fik ansvar for netværksgrupperne i Kirken i Kulturcentret.