– Hjælp hellere de forfulgte kristne, Obama

– Dialog virker kun, når begge parter lytter, siger pakistansk konverteret kvinde.Sabatina James er opvokset i Pakistan og har siden sin omvendelse fået mange dødstrusler. Hun kritiserer Obama for ikke at hjælpe de forfulgte kristne.

Sabatina James er selv konverteret fra islam til kristendom. Hun mener, at Obama burde hjælpe de forfulgte kristne.

Obama søger konstant dialog med den muslimske verden, men han har ikke gjort en stor indsats for at hjælpe de forfulgte kristne, mener Sabatina James.
– Du (Obama) siger disse ting om profeten (Muhammed), men hvorfor beskytter du ikke kristne? Du er en kristen og har så stor indflydelse, husker Sabatina, at hun spurgte sig selv under Obamas tale til den muslimske verden i Cairo sidste år.
– En mand med sådan en indflydelse burde tale anderledes. Han burde have sagt, at han følte med de folk, der levede i fængsler og muligvis hørte talen. Hvis han havde sagt det, ville det være godt. Men han nævnte det ikke engang, siger Sabatina til Christian Post.

Sabatinas omvendelse

I sin bog, ”My Fight for Faith and Freedom”, fortæller hun om at være barnebarn af en Mullah (muslimsk lærd og ekspert), og hvordan hun udholdt fysisk mishandling, sit tvungne ægteskab med sin fætter og strikt skolegang i en pakistansk Quran-skole.
Hun flyttede til Østrig, mens hun endnu var barn, og blev senere kristen og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes bog udkom i 2010 og er blevet en bestseller i Tyskland.
Men omvendelsen har også haft en pris. Sabatina har siden hun konverterede fra islam for ni år siden måttet flytte 16 gange på grund af dødstrusler. Hun lever nu et ukendt sted i Europa.
– Jeg har intet permanent hjem, næsten ingen venner og lille kontakt med verden udenfor. Jeg er en østrigsk borger – og jeg er meget bange for, at jeg ikke vil opleve min næste fødselsdag, skriver Sabatani James i indledningen til bogen.

’Dialogen’ virker ikke

Sabatina kender den muslimske verden indefra og retter en skarp kritik af den strategi, som den amerikanske præsident Barack Obama og Vesten, fører.
Dialog fungerer kun, hvis begge parter lytter til hinanden. Men Vesten tror det er dialog, når det egentlig er monolog, mener Sabatina.
– De bygger moskeer og tillader muslimerne at gøre, hvad de vil i Europa, men hvad med de kristne? De muslimske lande gør intet for at hjælpe de kristne. Så det er ikke dialog, og det hjælper ikke, fastslår Sabatina.
Hun er ikke imod dialog, tværtimod faktisk. Men hun mener, at Obama skal kræve, at kristne får rettigheder og frihed i de muslimske lande, ligesom muslimer får det i Vesten.
– Men han sagde ikke et ord om det (under talen i Cairo sidste år, red.), siger Sabatina.

Kritik fra flere sider

Sabatina er ikke ene om kritikken. Åbne Døre, som hjælper forfulgte kristne, har efter Obamas tale i Cairo påpeget, at han fejlede i at omtale forfølgelsen af kristne koptere i Egypten eller situationen for kristne i andre lande.
Obama gjorde sig umage med at vise islam respekt og rose religionens tradition med tolerance under sin tale i Cairo sidste år, hvor han også kort kommenterede religiøs frihed:
– Folk i alle lande bør frit kunne vælge og leve deres tro, som er baseret på en overbevisning af sindet og hjertet og sjælen. Den rige religiøse mangfoldighed skal fastholdes – uanset om det er for maronitter i Libanon eller kopterne i Egypten, sagde Obama sidste år.
Et tværpolitisk panel i det Hvide Hus, ’The U.S. Commission on International Religious Freedom’, kritiserede i sidste uge Obama-regeringen for at gøre for lidt for religiøs frihed.
Panelet påpegede i deres årlige rapport, at Obama sjældent havde nævnt religiøs frihed siden hans taler i Ankara og Cairo sidste år.
Den amerikanske udenrigsminister, Hilary Clinton, havde desuden erstattet frasen ’religiøs frihed’ (’religious freedom’) med den mere snævre betegnelse ’tilbedelses-frihed’ (freedom of worship).
– Jeg er en af dem. Jeg er en af konvertitterne. Jeg lever selv under politibeskyttelse. Jeg har meget kontakt med konverterede, folk der har forladt islam og konverteret til kristendommen. De siger alle: ’”Ingen taler på vores vegne”, siger Sabatina.
John Engedal