Jordanfloden vil tørre ind næste år, mener ekspertgruppe

Den engang så mægtige Jordanflod står over for at tørre ind i dens nedre løb, fra Genezaret Sø til Dødehavet, udtaler en “grøn” ekspertgruppe advarende.

Organisationen er “EcoPeace/Friends of the Earth Middle East” (FoEME), omfattende israelske, palæstinensiske og jordanske sagkyndige.

Ifølge en rapport udarbejdet af organisationen vil store dele af denne 100 km lange strækning af Jordanfloden udtørre næste år – hvis der ikke omgående tages affære.

Organisationen har i over et år foretaget prøver for at afgøre, hvor meget vand er nødvendigt for at revalidere floden og den skade der er blevet forårsaget af manglende vandtilførsel.

Israel, Jordan og Syrien bortleder 98 procent af vandstrømmen til brug i deres respektive lande.

I det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. fossede 1.3 milliarder kubikmeter vand årligt ned over vandfald på dets vej til jordens laveste punkt: Dødehavet. I 2009 var denne vandstrøm nået til et lavpunkt – blot 20-30 millioner kubikmeter spildevand, som flyder trægt gennem flodens kanaler. Kloakvand fra Israel, de palæstinensiske selvstyreområder og fra Jordan strømmer ind i floden.

To nye behandlingsanlæg af kloakvand – i henholdsvis Bet Sha’an-området og i Jordandalen – menes først at blive operationsdygtige om 1 1/2 år.

Imens ventes store dele af flodlejet at krakelere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ekosystemet

Manglen på ferskvand har også ødelagt meget af ekosystemet i floden og dens nærhed. 50 procent af macro-hvirvelløse dyr er forsvundet, fordi floden ikke længere løber hurtigt og har et stort saltindhold. Disse dyr omfatter fladorme, krebs, snegle, muslinger og insekter.

Oddere er forsvundet fra Jordan og de piletræer, som engang stod i rækker langs floden, er alle borte..


Artiklen fortsætter efter annoncen:FoEME har fastslået, at der er et årligt behov for 400 millioner kubikmeter årligt for at revalidere floden, stigende til 600 mio.

Hertil kommer, at floden må gå over sine bredder en gang årligt for at revalidere kyststrækningen.

Ifølge organisationens direktør, Gidon Bromberg, har en sådan oversvømmelse ikke fundet sted siden vinteren 1991-92.

Hvor skal al dette nødvendige vand komme fra?


Artiklen fortsætter efter annoncen:FoEME-rapporten taler om et israelsk bidrag på 220 millioner kubikmeter, et syrisk på 100 mio. og et jordansk på 90 mio. Alle tre lande har inddæmmet dele af floden eller dens bifloder og har afledt vand til eget brug. 75 procent af vandet skal være ferskvand og resten – godt behandlet kloakvand for at bevare saltbalancen,

En tilstrømning af 400-600 milioner årligt vil blive et godt skridt i retning af at redde Dødehavet, fastslår rapporten.