Vidnesbyrd om at være elsket på trods

Elsket af Gud – på trods er en bog, der bør læses af enhver, der søger ind i sit liv for at finde ud af, hvorfor livet former sig, som det gør, for hvad er meningen med mit liv? Hvad er det at tro på Gud?I bogen kommer Hanne Bertram omkring mange situationer, hvor fortvivlelse og håbløshed vendes til glæde, fortrøstning og nyt håb. Hun skriver: ”Hvis man sammenligner et livsforløb med en blodåre, der år for år kalker mere og mere til på grund af de oplevelser og situationer, som vi udsættes for, således at man næsten ikke kan komme til for smerter, så har man billedet på et liv uden Gud, hvor åren ofte er så kalket til, at man til sidst er følelsesmæssigt fastlåst. Man oplever en hårdhed eller modløshed i hjertet, som er umulig at fjerne selv”.
Bogen fortsætter med gribende beretninger om mennesker, hun har mødt og nogle gange kæmpet med, for at lade Jesus komme ind i deres liv. Vi bliver ledt ind i mange håbløse beretninger fra barndommen til et voksenliv med uhelede sår – beretninger om, hvordan mennesker på forskellige måder bliver sat fri, så et nyt liv kan begynde i Guds nærvær.
Omdrejningspunktet er vejen til Kristus! Ikke som en befaling, men som en stille vandring sammen med Ham, hvor fortroligheden stille løsner op for det fortrængte og mørke i sjælen. Det er tydeligt, at de mange interviewede personer ikke har megen fornemmelse eller klar opfattelse af den kristne tro. De er vokset op i den verden, vi alle er en del af, og som vi famler os frem i med de muligheder, der møder os. Hanne Bertram lægger selv en dybde i bogen ved ærligt at pege hen på kendte trossætninger fra Bibelen til støtte og styrke for enhver, der læser dem. Også erfaringer fra hendes eget liv bliver der plads til. Gennem megen modgang finder Hanne vej til Karlslunde Strandkirke, som bliver et nyt centrum i hendes liv. Her møder hun accept og imødekommenhed, som på mange måder bliver starten på hendes mission. Gennem en åndelig forvandling giver hun sit liv til Jesus, og i tillid til Ham får hun hjerte for dem, hun bliver ledt til, og det bliver drivkraften i at spore mennesker med skæve sider i livet.
Ind imellem de 28 vidnesbyrd peges der på mange grundelementer i kristendommen, såsom: Er der mere i livet, end du tror? Hvem er Jesus? Hvordan kan jeg tro? Hvorfor og hvordan skal jeg læse i Bibelen? Hvordan kan jeg stå imod det onde?
En stærk drivkraft i bogens budskab er Alpha-kurserne. Igen og igen har det været en øjenåbner for mange, og trods deres enkle budskab har Alpha-kurserne virket overbevisende og vist vejen for den enkelte til et nært og varigt gudsforhold.
Bogen kan anbefales til alle, der interesserer sig for en dybere mening med livet. Mange vil kunne identificere sig med et af de forskellige vidnesbyrd og måske derigennem finde et ståsted gennem Guds kærlighed. Man bliver glad for at læse bogen. Den er let læselig og forståelig, fyldt med den kærlighed og hjælpsomhed, som Hanne Bertram lægger megen vægt på. Med denne vandring står man tilbage med glæden over at være elsket af Gud – på trods!
Bo Smed

Hanne Bertram:
Elsket af Gud – på trods
189 sider
125 kr.
Mediacellen