Bliver Menigheds- fakultetet godkendt?

Teologistudiet på Aarhus Universitet bliver efter manges mening udhulet, når Det Teologiske Fakultet nedlægges og smeltes sammen med andre fakulteter.Det kan give det bibeltro Menighedsfakultetet i Århus ny vind i sejlene. Ikke mindst hvis kirkeminister Birthe Rønn Hornbechs tanker bliver virkelighed:
– Jo mere teologi i Århus udhules, des større betydning vil Menighedsfakultetet få, og så er det svært at undgå at godkende det som en uddannelsesinstitution og give fakultetet eksamensret for teologiske kandidater, siger hun til Kristeligt Dagblad.