Bøn for Nordens biskopper

En gruppe indkalder til bøn for nordisk bispemøde i Århus.Mandag d. 28.juni til fredag d. 2.juli er der Nordisk Bispemøde i Århus Stift. En gruppe kristne beder alle dagene.- Bed om, at Gud vil tale stærkt og godt til den enkelte. Bed om, at biskopperne vil opmuntre hinanden til at lede de nordiske kirker efter Guds vilje og til hans behag. Bed om beskyttelse og fornyelse for den enkelte biskop og deres familier!
Sådan lyder opfordringen fra en gruppe, der kalder sig ”Bønn for Den norske Kirke”. Gruppen holder såkaldt ”bønnevagt” i Århus Valgmenigheds lokaler på Lokesvej i Åbyhøj.