Europarådet: Sverige må stoppe udvisning af kristne irakere

Europarådet retter en skarp kritik af den svenske immigrationspolitik og kræver, at de stopper udvisningen af kristne irakere.Rådet opfordrer også Sverige til at følge FNs krav om ikke at sende de kristne irakere tilbage til Irak.
Kritikken kommer efter en ny rapport fra FNs Højkommissariat for flygtninge, der kritiserer Sveriges afvisning af de kristne irakere, skriver svenske Dagen.
Europarådet er ikke en EU-institution, men et mellemstatsligt organ for 47 Europæiske lande. Det blev oprettet i 1949 med det formål at forbinde de europæiske lande og fremme den økonomiske og sociale udvikling.
John