Fakultetsleder går af

Ingolf Henoch Pedersen stopper som leder af Menighedsfakultetet i Århus efter 10 år på posten.Han har i perioden ledt Menighedsfakultetet fra at være et undervisningssupplement i skyggen af Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet til at være et selvstændigt uddannelsessted med egen internationalt akkrediteret bacheloruddannelse i teologi.
– Vi har haft en leder, der altid er gået foran med nye ideer og visioner. Studieforberedende samtaler, mentorordning og udvidet praktik er tiltag, som er indført i det sidste årti, siger Kurt Larsen, lærerådsformand.
Ingolf Henoch Pedersen bliver fra 1. august deltidsansat som landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk. Han afløses som fakultetsleder 1. august af Jørn Henrik Olsen.
Menighedsfakultetet holder offentlig afskedsreception for Ingolf Henoch Pedersen torsdag den 10. juni fra kl.15.30.