Debat

Plads til Gud?

Mange i vort land er forvirrede og ængstelige over, hvad der sker i Danmark, i vore nabolande og andre lande. Ikke kun finanskrisen, der rammer os alle, men også den åndelige krise.
Det, vi hører og læser i forskellige medier, ligner jo det, vi kan læse i Bibelen om Israels forfalds- og frafaldstider. Det skræmmer og forvirrer – hvis vi da ikke er overfladiske eller døde.
En af Bibelens navnløse profeter sagde i en krisetid: “Gå nu hen og råb til de guder, I har valgt jer, og lad dem frelse jer i jeres nød!” Dom. 10:14.
I nogle lande har man for årtier siden valgt de gamle nordiske guder, aserne. De, der ikke har gjort det, har – trods kristennavn – valgt Gud og hans Ord fra.
Vi skulle måske gøre, som der står i Mal. 3:16-18. Politik er mere end finanskrise og finanspolitik. Og kirke er mere end lidt salmesang om søndagen. Det er livsnødvendigt, at vi søger sammen i bøn og samtale. Det er ikke afgørende, om vores tro er stor nok. Det, det drejer sig om, er, om Gud er stor nok. Vi må ud af småtingsafdelingen. Ud, hvor der er højt nok til loftet og langt nok til væggene, så der bliver plads nok til Gud.
Jens Peter Lauge Giversen, Nørager I B, st. th.,
6400 Sønderborg.

Elsk hinanden

I disse år ser vi en tendens til udmeldelser af Folkekirken, og også frikirkerne har problemer med deres medlemsantal og må kæmpe for at få menighedsvækst samtidig med, at ateisterne gøre sig mere og mere gældende.
Hvorfor mon?
Kunne det skyldes, at de såkaldte Jesu efterfølgere totalt har glemt kristendommens centrale budskab, som det blev givet af Jesus?
Det har altid været karakteristisk for alle religioner, at deres gud/guder forlangte lydighed over for de givne bud med alvorlig straf til følge ved ulydighed. Det gælder også for den teotrakiske Gud i Gl. Testamentes tora – de 5 Mosebøger.
For kristendommen er Jesus sand Gud og sandt menneske, og han har også som Gud-søn sine bud. Men deres indhold er af en helt anden karakter.
I Johannesevangeliet kap. 15 siger Jesus.: “Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed….”
For at der ikke skal være nogen tvivl om, hvilke bud, Jesus mener, sige han længere nede i kapitlet.: “Det er mit bud, at I skal elske hinanden.”
(Forkortet af red.)
Kurt Ravnkilde.
Gyvelvej 11.
5250 Odense SV.

De narrer dem

Biskopper og præster narrer de homoseksuelle og lesbiske, når de lover dem Guds velsignelse ved vielse i kirken.
For Gud velsigner ikke det, der ifølge hans ord ikke er det, han havde tænkt sig med menneskene. Han er alle tings skaber og opretholder – og ethvert menneske er skabt til at høre ham til.
Det er sandt, at Gud er kærlighed og elsker alle, og hans kærlighed er over alt, men som ved alt andet er der grænser, og Gud har også sat visse normer for menneskers levevis.
Sekularisering er godt på vej ind i kirkerne, om hvilke Jesus sagde: Guds hus skal være et bedehus.
De biskopper og præster der foretager disse vielser, er galt afmarcheret, de vildleder folk og tager et stort ansvar på sig.
Tak til de præster, der klart tilkendegiver, hvad Guds Ord siger og lever efter det. Herren være med jer.
E. L. Hansen
Midgårdsvej 53
3700 Rønne