Ex-muslim til kirken: Hold fast i Jesu særstatus

Skal kristendommen give mening i samfundets religiøse mangfoldighed, må den ikke give køb på kernebudskabet, siger Yale-professor og forhenværende muslim Lamin Sanneh.Kristendommen kan tilpasses enhver kultur uden at miste sin kerne. Men kernen må til gengæld fastholdes uden kompromis – ellers mister kirken troværdighed, og grundlaget for sameksistens, dialog og mission er forduftet.

Lamin Sanneh er tidligere muslim.

Så enkelt kan Yale-professor Lamin Sannehs to forelæsninger på Missionskonferencen på Nyborg Strand i juni sammenfattes.

Gud er din ven

Lamin Sanneh stammer fra Ghana, hvor han var muslim. Her illustrerer han forskellen på kristendom og islam:
– Der er ingen frelseslære i islam. I sharia får man en lov, et kort over det liv, du bør leve. Men Gud har ikke tillid til, at du finder frem. Derfor har han udstationeret politibetjente, til at straffe dig, hvis du kører over for rødt! Men kristendom er, at Gud betalte bøden; han er din ven.
– Det er vigtigt at acceptere den teologiske kraft, som kristendommen giver os, pointerer han.
Men hvordan forholder kristendommen sig i et samfund med religiøs pluralisme?
– I Danmark føler I måske, at pluralismen truer kristendommen. Men i det meste af verden snakker man 2-3 sprog og lever sammen med 2-3 religioner.
– Kristendommen er den religion, der har haft mest succes i at forene og løse konflikter. I Afrika og Asien lever protestanter, katolikker og muslimer i fred i samme familie, siger Lamin Sanneh.

Historiske fakta

Betyder det, at andre ikke kan blive frelst på anden måde?
– Evangeliet har ikke kraft, hvis vi ikke tror, at Jesus levede, døde og blev oprejst fra de døde. Hvis det blot er legender, teorier, vil evangeliet ikke gøre indtryk på verden.
– Evangeliet bygger på historiske fakta. Vi lever i et invaderet univers, invaderet af Guds kraft gennem Jesus. Vi er overbevist om disse fakta, og vi har frivilligt taget imod det.
Hvorfor anerkender kristendommen så ikke andre religioner som veje til frelse?
– Kristne kan ikke sige, at alle religioner er lige sande. Selv om der kun er én Gud og en menneskehed, så tror ingen religion på en menneskeskabt sammensyet religion.
Social ansvarlighed mellem verdens folk må bygge på kulturel integritet, mener Lamin Sanneh:
– Vi kan kun samtale ud fra dem, vi er, som fx kristne og muslimer. Økumenisk venskab er ikke at forråde sin egen tro. Vi siger jo ikke: ”Jeg skammer mig ved min tro; vil du være min ven?” Vi afpresser ikke hinanden: ”Jeg vil ikke være din ven, hvis du ikke skifter religion”. Tolerance er at acceptere hinanden, som vi er.

Jesus er unik

Men er kristendommen så den eneste vej til frelse?
– Ja, for vi kender alene frelsen fra Jesu tjeneste. Græske filosoffer syntes, evangeliet var dårskab. For jøder var det en anstødssten. Det samme gælder muslimer i dag: Tænk, at Gud kunne blive så svag, at han sendte Jesus og lod ham dø på et kors! Derfor siger Koranen: ”Nej de dræbte ham ikke”. De vil forsvare Jesus fra lidelse og ydmygelse. Men vi svarer: ”Lad Gud være Gud”.
– Evangeliet er så ”ugudeligt”, at kun Gud kan stå bag. Lade sin salvede Søn dø på et kors.
Læs om begge forelæsninger på Sondagmorgen.dk.