Hvor meget forføres vi egentlig?

Indrømmet, denne bog har ligget alt for længe på mit bord og ventet på at blive læst. Om det skyldes en formodning om, at forventningens glæde er den største – for jeg har vitterlig glædet mig rigtig meget til at læse den – eller det skyldes den besynderlige forside, skal jeg lade være usagt.Forsiden er altså et kapitel for sig, men ikke et, jeg har lyst til at bruge mere spalteplads på.
Bogen indeholder 12 artikler, som på vidt forskellige måder bekæftiger sig med den betydning, sproget har for, at vi forføres.
Søren Askegaard skriver ganske spændende under overskriften ”Begærets dunkle mål” om reklamens forførende magt, og hvad der ligger bag.
Lotte Hansen og Mixillian Kromann skriver om politisk spin, så man efter endt læsning ikke er i tvivl om, at politikere er forførere.
Noget tilsvarende gælder Viggo Ernst Thomsens bidrag med overskriften ”Forførelse, kritiks sans og pædagogik”: Også lærere er forførere.
Der er artikler om Paulus, Goethe, Wittgenstein, Dan Brown, Martin A. Hansen og – naturligvis – Kierkegaard, forfatteren til Forførerens Dagbog. Og det meste af det er ganske interessant og læseværdigt, men forventningens glæde var nu nok alligevel den største.
Niels Jørgen Vase

Povl Götke (red.):
Sprog og forførelse – om sandhed og løgn i religion og politik, litteratur og filosofi
244 sider • 278 kr. • Alfa