Kierkegaard extra light

En dag mødes to mennesker i det indre Stockholm for at drikke en kop te sammen. Den ene er journalist, den anden præst.Hurtigt falder talen på den underlighed ved livet, at mange nages af usikkerhed, af det paradoks, ”at så mange af os er forvirrede, selvom hverdagen for det meste er så velorganiseret, tryg og rig” (s. 7). Og næsten lige så hurtigt fremkommer præsten (Ted Harris) med den tese, at du selv er den eneste, der kan formulere din holdning til livet. Helt uden de etablerede ideers, religioners og filosoffers hjælp. Belægget finder han hos Søren Kierkegaard: De tre stadier og de ni trin skal lære os at leve inderligt, dvs. at tage livet og os selv alvorligt.
Bogen omtaler de tre stadier som sanselighed, inderlighed og åndelighed. Uudtalt, men reelt, synes den at være et forsøg på at læse Kierkegaard ind i en moderne, multi-kulturel og dermed multi-religiøs tidsalder. Det kan der selvfølgelig godt være god mening i, men projektet lider under, at Kierkegaards stærke, religiøse (læs: kristne) dimension til dels må vige pladsen. At ”sandheden om mit liv kun kan findes i mit eget indre”, eller at ”det sande kun eksisterer i relation til én selv”, er en formulering og en holdning, der helt sikkert vil finde genhør hos mangen ny-religiøs guru eller swami.
Det var i 1835, at Kierkegaard i sin dagbog skrev de berømte ord: ”Det gælder om at finde en sandhed, som er sandhed for mig, at finde den idé, som jeg vil leve og dø for”. Denne radikalitet: at det er med livet som indsats, ser man ikke meget til hos Harris & Lagerström. Dermed ender bogen snarere med at blive blot én mere af de psykologiske selvhjælps-håndbøger, der går 12 på dusinet af.
Således betragtet klarer bogen sig imidlertid ganske fint.
Kristian Kristiansen

Ted Harris & Ann Lagerström:
Kunsten at leve inderligt
– Eksistentialisme for det moderne menneske
179 sider
199 kr.
Unitas