Lene skal lave soldater-kaffe

Den nyindviede pædagogdiakon Lene Spleth Heidemann Gregersen skal lede KFUMs Soldatermissions kaffestue ”Kuffen” i Camp Bastion, Afghanaistan.Når soldaterne de træder ind over dørtrinet til kaffestuen, er det Lenes opgave at være på pletten med en kop kaffe, et lækkert stykke kage og ikke mindst en god snak, når og hvis de danske soldater har behov og ønsker det. De kan have stort behov for at vende dagens oplevelser og /eller få afledt tankerne.
Lene har netop afsluttet sin fireårige diakonuddannelse, som er en socialpædagogisk uddannelse, hvor teologiske fag som fx sjælesorg også indgår. Netop sjælesorg kan der være god brug for i samværet med de danske soldater i Afghanistan.