Mr. Danida – missionær og pioner

Med Jørgen Harboes biografi har Kaj Baagø fået det eftermæle, han fortjener.Dette er beretningen om Kaj Baagø, en helhjertet, kirkeligt funderet idealist fra barnsben af. I dag nok ikke så kendt i den brede offentlighed, men med journalist Jørgen Haarboes spændende og velskrevne biografi har han fået sit fortjente eftermæle.Det med missionen og de fjerne lande havde Baagø ikke fra fremmede. Både Indre og Ydre Mission var vigtige omdrejningspunkter i barndomshjemmet; her nøjedes man ikke med at tænke på de fattige og på hedningerne, nej, man gik aktivt ind i arbejdet. Allerede som lille 6-årig purk bestemte Kaj sig for at ville ud som missionær, og et par år senere grundlagde han faktisk sammen med sine søskende en lille missionskreds, der bl.a. bød på foredrag af hjemvendte missionærer.

Gik ud af Folkekirken

Efter at have deltaget i modstandsbevægelsen og endt sin studentereksamen gik vejen over et teologi-studium på Aarhus Universitet, hvor han fandt ind i kredsen omkring P. G. Lindhardt. For Baagø var teologi identisk med efterfølgelse og handling, en holdning, han bragte med sig, da han i 1959 af DMS blev udsendt som missionær til Indien. Denne udsendelse blev ikke uden knaster.
Baagø måtte konstatere, at hinduerne ikke var så interesserede i kristendommen, som de nærmest så som en fremmed religion, der havde invaderet deres jord. Derimod stillede de sig velvillige over for Kristus-skikkelsen, som de så i lyset af et kald til efterfølgelse. – Kaj Baagø drog konsekvensen, blev “missionæren, der ikke længere ville missionere”, gik ud af Folkekirken, men fastholdt sin tro på Kristus.

Den bedste chef, Danida ikke havde haft

Til gengæld endte han som “bistandsmanden, der missionerede”. Efter indledende kritiske tvivl omkring den gryende, danske bistandshjælps nølende holdning over for missions-selskabernes erfaringer og fortjenester endte Baagø med i offentligheden at blive kendt som ”Mr. Danida”; den bedste chef, Danida ikke havde haft, blev han også kaldt. I 1985 blev han som den første bistandskonsulent nogensinde udnævnt til posten som ambassadør i Indien.
Udviklings- og udenrigspolitik, missions- og livshistorie i efterkrigstidens Danmark: denne bog indfanger store dele af det, og en enkelt ildsjæl: Kaj Baagø står i centrum af det hele. Forfatteren kalder hans ildhu ”næsten luthersk”: Her står jeg, for jeg kan ikke andet (s. 213).
Ildhu kendetegner også forfatteren selv: over 10 år har hans bog været i støbeskeen. Resultatet er tilsvarende gedigent.

Jørgen Harboe:
Manden, der ville frelse verden
416 sider • 299 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag