Dialog mellem islam og kristendom?

Leirviks bog er et studie i mulighederne for dialog mellem verdens to største religioner: kristendom og islam. Emnet angribes fra mange forskellige vinkler: historisk, teologisk, etisk og politisk.Leirvik besvarer spørgsmålet i bogens overskrift ved at anlægge et positivt syn på mulighederne for dialog, hvor mange ellers i dag mest hæfter sig ved potentialet for konflikt mellem de to religioner. I den forbindelse er det spørgsmålet, om ikke Leirviks positive dagsorden er med til at farve bogen med hensyn til, hvilke aspekter der fokuseres på, og hvilke muslimske/kristne lærde i fortid og nutid der citeres. Nuvel, den kritik kan man selvfølgelig også rette mod mange af de bøger, der fokuserer på konflikten, og mod mange bøger i det hele taget.

Konsekvenser for kaldet til mission?

Leirvik er ikke blind for de historiske konflikter og de afgørende teologiske forskelle, der kan være med til at vanskeliggøre en dialog. Ikke desto mindre mener han, at kristne og muslimer har meget at tale om, meget de kan være enige om og i mange situationer også noget at samarbejde om.
En ting, man savner i bogen, er en behandling af spørgsmålet om mission. Man kommer ikke uden om, at en muslims helligste pligt er at udbrede troen på Allah til hele verden, og at en kristens helligste pligt er at omvende ikke-kristne (herunder muslimer) til den kristne tro. Det ville have været interessant og relevant med en diskussion om, hvilke konsekvenser kaldet til mission må have for dialogen imellem de to religioner.

Hvad skal dialogen ende med?

I den forbindelse kunne det også have været interessant med lidt flere overvejelser med hensyn til, hvad dialogen skal ende med. Her virker det lidt, som om Leirvik forestiller sig, at kristne og muslimer skal finde et fælles ståsted i humanismen og menneskerettighedstanken og begynde at tage mere afslappet på deres respektive religioner. Det er i mine øjne ikke vejen frem.
Trods sine mangler er Leirviks bog værd at læse både for at blive klogere og for at få sat nogle tanker i gang, men den kan ikke stå alene, og det kræver nok en levende interesse for emnet at komme igennem de 360 sider akademiske redegørelser, som bogen må siges at bestå af.

Oddbjørn Leirvik:
Islam og kristendom – konflikt eller dialog?
359 sider • 285 kr. • Religionspædagogisk Forlag