Kristne i USA kæmper for normalt ægteskab

Selvom en forbundsdommer kontroversielt har dømt en lovændring om normalt ægteskab i Californien forfatningsstridigt, kæmper særligt kristne i USA stadig for at bevare det normale ægteskab i nationen.Sekularismens – og dermed ateisters – strid mod religionens plads i samfundet kæmpes i stigende grad gennem domstolene.

Et sagsanlæg truer i øjeblikket den normale forståelse af ægteskabet. Men kristne vil ikke opgive i kampen.

Det ses også i Europa, hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i november 2009 kontroversielt afgjorde, at det er diskriminerende, at der hænger krucifikser i italienske skoler, og i øjeblikket overvejer, om korset i flere flag, herunder Danmarks, også er diskriminerende.
Den samme kamp ses også i USA, hvor homoseksuelle – i dette tilfælde – forsøger at få domstolene til at udvide definitionen af ægteskab til også at gælde en partner af samme køn, mens – hovedsageligt – kristne kæmper for at bevare den traditionelle og normale definition af ægteskabet, som værende mellem en mand og en kvinde.

Californien går forrest – for bibelsk ægteskab

Situationen er opstået efter, at 52 pct. af Californiens vælgerne ved en folkeafstemning i november 2008 vedtog ’Forslag 8’, som definerer, at det kun er ægteskabet mellem en mand og en kvinde, som er gyldigt i delstaten.
Men en californisk dommer har for nyligt dømt denne lovændring for at være forfatningsstridig.
Den kontroversielle dom kan også få betydning for mange af USAs andre delstater, som allerede har vedtaget samme definition som Californien, nogle gennem afstemning, og som i sidste ende kan blive tvunget til at acceptere homoseksuelle ægteskaber.
– Moralsk afvisning alene er et upassende grundlag for at benægte bøsser og lesbiskes rettigheder, forklarer dommeren, Vaughn R. Walker, og erklærer, at ægteskab, defineret som kun værende mellem en mand og en kvinde, er forfatningsstridigt.
– Beviserne viser endegyldigt, at Forslag 8 uden grund vedtager et privat, moralsk synspunkt om, at par af samme køn er ringere end par af to forskellige køn, lød den videre begrundelse fra dommeren.
Men beslutningen møder massiv kritik fra pro-familiegrupper, kristne og politikere, skriver Christian Post.
Samtidig er afgørelsen blevet anket, og både forsvarer og anklager har meddelt, at de er villige til at kæmpe helt til højesteret.

Forkert antagelse

Støttere af det normale ægteskab har kritiseret dommeren for at antage, at majoriteten af dem, som stemte for vedtagelsen, gjorde det ud fra en religiøs opposition til homoseksualitet.
– Det er ikke radikalt for mere end syv mio. californiere at beskytte ægteskab, som de altid har kendt det, siger Brian Raum, seniorrådgiver for Alliance Defense Fund, som har appelleret dommerens afgørelse.
– Radikalt ville være at tillade en håndfuld af aktivister at udhule kernen af det amerikanske demokratiske system, og oveni det tvinge hele landet til at acceptere et system, som forsætligt nægter børn den mor og far, de fortjener, tilføjer han.

Dommeren tog fejl

Også konservative medlemmer af Kongressen har udstedt en resolution, hvori de siger, at dommeren simpelthen tager fejl.
– Som resolutionen påpeger; Dommer Walker er en enkelt dommer, som tror han ved bedre end syv mio. californiere og stemmegivere i mere end 30 delstater, som har anerkendt ændringsforslaget.
Dette er en aktivist-beslutning af en retsdommer på forbunds-niveau. Dommer Walker presser sit syn ned over ikke bare mio. af amerikanere, som har stemt om dette anliggende, men selve ægteskabets historie, siger Tony Perkins, præsident for den konservative kristne gruppe The Family Research Council.
Kritikken af dommerens afgørelse går også ud på, at dommeren i sin afgørelse udtaler, at bøsser og lesbiske diskrimineres i lovændringen. Men den køber kritikerne ikke.
– Hele forslaget bestod kun af 14 ord: ”Kun ægteskab mellem en mand og en kvinde er gyldigt eller anerkendt i Californien.” Denne enkle konstatering pålægger ingen restriktioner og udsteder intet påbud for private borgeres adfærd, siger Michael Medved, en konservativ radiovært.

Chuck Colson mener, at amerikanerne stadig kan vinde kampen om at beholde et normalt ægteskab i USA.– En forbundsdommer, som erklærer, at ’evnen til at giftes’ er en fundamental rettighed, som ikke kan blive nægtet bøsser og lesbiske. Sikke noget vrøvl.

Sådan lyder det fra Chuck Colson. Han er tidligere særlig rådgiver for daværende præsident Richard Nixon, inden han blev fældet af Watergate-skandalen og havnede i fængsel, hvor han blev kristen.
– Gennem historien har samfund begrænset evnen til at gifte sig (hvilket er hvorfor, for eksempel, at du ikke må gifte dig med din søster), påpeger Chuck Colson.
Han fortæller, at hans første reaktion på afgørelsen var: ”Vores værste mareridt er blevet virkeligt”.
– Men min første reaktion var forkert, tilføjer han senere.
For slaget er endnu ikke tabt, fortalere for det normale ægteskab kan stadig vinde, mener Colson.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sådan vinder vi

Enhver sag i den amerikanske højesteret om seksuel frihed har resulteret i udvidet frihed, men den offentlige mening har også altid stået på denne side, påpeger Colson.
– Men det samme kan man ikke sige om ægteskab mellem par af samme køn. Hver gang emnet har været til en afstemning i en stat, har folk, som regel med store marginer, afvist ideen.
Og meningsmålinger viser, at det amerikanske folk stadig ikke accepter homoseksuelle ægteskaber, forklarer Colson.
Og det er vigtigt, mener Colson, for højesteretten er tilbageholdende med at gå imod en stærk offentlig mening, fx da højesteretten i 1997 enstemmigt stemte imod en tidligere afgørelse, som ville have indført assisteret selvmord som en del af forfatningen!
I rettens udtalelse bemærkede den daværende overdommer Rehnquist, hvordan ”amerikanere er engageret i en alvorlig og dybdegående debat om moralen, lovligheden og udøvelsen” af en sådan praksis, og at retten skulle tillade, at debatten kunne fortsætte.
– Hvis meningsmålinger et år fra nu, når sagen er nået til højesteretten, viser, at offentligheden er imod homoseksuelle ægteskaber, vil vi vinde, siger Colson.

– Vi skal i gang nu!

Det vil dog kun ske, hvis de kristne engagerer sig nu, mener Colson og opfordrer folk til at sætte sig ind i problematikken og informere naboer samt deltage i en kommende bønne- og fastekampagne.
– Jeg kender en masse folk, som i disse dage siger, at kristne skal tage en ferie fra politik, da kun eliten kan ændre kulturen. Vrøvl! Vi kan bevæge den offentlige mening, lyder det fra Chuck Colson.

Sagen skal først passere igennem en højere appelret – som allerførst skal godtage appellen – inden den kan ende i højesteret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forslag 8

Kampagneskilte for og imod.

4. November 2008:
Californien vedtager ved en folkeafstemning i november 2008, at det kun er ægteskab, defineret som mellem en mand og en kvinde, der er gyldigt i delstaten. Lovændringen kaldes ’Forslag 8’.

26. maj 2009:
Californiens højesteret finder, at Forslag 8 ikke er en ændring af forfatningen og derfor vil blive håndhævet.

JANUAR 2010:
Lovændringen bliver bragt for retten af et homoseksuelt par og ført af tidl. juridisk medlem af regeringen Theodore Olson og advokat David Boies.
Sagen forsvares af den kristne juridiske gruppe Alliance Defense Fund, fordi de tiltalte, Californiens guvernør Arnold Schwarznegger og rigsadvokaten Jerry Brown, ikke vil forsvare sagen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:4. august 2010:
Californisk forbundsdommer erklærer i sin dom lovændringen (Forslag 8) for forfatningsstridig og at håndhævelsen af loven skal ophøre fra den 18. august.
Afgørelsen bliver appelleret til en højere appelret.

16. august:
Den højere appelret vælger at tilbageholde ophævelsen af Forslag 8 til appelsagen bliver afgjort, når høringen begynder den 6. december i år.

Rettens smutvej:
Appelretten anses af nogle som landets mest liberale, og flere regner med, at sagen vil fortsætte til USAs højesteret. Men, skriver Christian Post, retten kan vælge en nem udvej ved blot at afvise appellens gyldighed.
Dermed slipper retten helt for at tage stilling til problematikken, og den første dom fra forbundsdommeren vil dermed træde i kraft.
I så fald vil lovændringen, der sikrer normalt ægteskab, forfalde, og spørgsmålet om, hvorvidt det normale ægteskab er forfatningsstridigt, vil blive afgjort ved en senere retssag.