Den virkelige Jesus

Scott Peck skriver, at han først nærmede sig evangelierne med skepsis, fordi han havde en mistanke om, at han ville finde en slags reklameskrifter skrevet af forfattere, som havde samlet alle løse ender om Jesus for derefter at forme dem. Men evangelierne bragte ham selv ud af denne vildfarelse.Philip Yancey
Amerikansk journalist
og forfatter

“Jeg var absolut lamslået over den virkelighed, der omstråler den mand, jeg fandt i evangelierne. Jeg fandt en mand, der næsten altid var frustreret. Hans frustration springer formelig ud af hver side: “Hvad skal jeg sige jer? Hvor mange gange skal jeg sige det? Hvad skal jeg gøre for at komme igennem til jer?” Jeg fandt også en mand, der hyppigt var bedrøvet og undertiden deprimeret, ofte ængstelig og bange…. En mand, der var ganske forfærdeligt ensom, selv om han ofte desperat havde brug for at være alene. Jeg fandt en mand, der var så utroligt virkelig, at han ikke kan være opdigtet.
Det gik op for mig, at hvis evangeliernes forfattere havde været i reklamebranchen, som jeg troede, ville de have kreeret en slags Jesus, som tre fjerdedele af kristne stadig ser ud til at forestille sig…. afbildet med et sødt og evigt smil på sine læber, klappende små børn på håret med sin uforstyrrelige og uafrystelige sindsro…. Men evangeliernes Jesus – som nogle kalder kristendommens bedst bevarede hemmelighed – havde ikke megen fred i sindet, som vi normalt opfatter det i vore dage; i den udstrækning, vi er i stand til at føIge ham, får vi det heller ikke.”
Hvordan kan vi komme til at kende “den virkelige Jesus”, som Scott Peck fik et glimt af? Den græskortodokse kirkes ikoner, europæiske domkirkers glasmosaikker og de malerier, der hænger i søndagsskolerne i USA, viser alle i todimensional form en fredsommelig og “tam” Jesus. Men den Jesus, jeg mødte i evangelierne, var alt andet end tam. Hans svidende ærlighed gjorde ham uhørt taktløs ved nogle lejligheder. Kun få mennesker følte sig godt tilpas ved hans side, og de, der gjorde, var typer, som ingen andre følte sig godt tilpas sammen med. Han var kendt for at være umulig at modsige, umulig at sætte til vægs, og oven i købet umulig at forstå.

Jeg vil slutte min oversigt over Jesus med lige så mange spørgsmål som svar. Det er ikke lykkedes for mig at “tæmme” ham, hverken for mig selv eller for nogle andre. Nu har jeg en indbygget mistænksomhed over for alle forsøg på at kategorisere Jesus og sætte ham ind i faste rammer. Jesus er radikalt anderledes end nogen, der nogensinde har eksisteret. Forskellen på ham og andre er ifølge Charles William forskellen imellem “en, som er et eksempel på livet og en, der er livet selv.”

Fra bogen ”Den Jesus jeg
ikke kendte” af Philip Yancey.