Kristne og muslimske ledere fordømmer vold på konference

54 religiøse ledere fordømmer volden i Nigeria på en konference i Etiopien, hvor de samtidig talte om, hvordan religion kan være en katalysator frem for hindring for udvikling og fred i Afrika.54 religiøse ledere fra otte lande fordømte i sidste uge volden i Nigeria på en stor international konference i Etiopien.

De religiøse ledere fordømte volden i Nigeria under konferencen, der hver morgen begyndte med ’samlet’ bøn, først af de kristne, derefter af muslimerne.

Her talte både muslimske og kristne ledere om, hvordan religion kunne fremme udvikling og fred på kontinentet i stedet for at være en hindring.
Konferencen foregik samtidig med, at islamistgruppen Boko Haram i Nigeria har spredt splid og ødelæggelse ved at angribe og dræbe flere kristne i landet.

Fordømte vold i Nigeria

Det fik de religiøse ledere til at underskrive en resolution i løbet af konferencen, der fordømte urolighederne i Nigeria og opfordrede landets kristne og muslimer til ikke at øge spændingerne yderligere, men i stedet skabe en platform for samtale og fred.
– Som kristne og muslimske ledere samlet, er vi fortvivlede over de vilkårlige drab og ødelæggelser af ejendomme, herunder tilbedelsessteder, som udføres af nogle medlemmer af vores respektive religioner. Disse handlinger underminerer vores religiøse mandat til at være repræsentanter for retfærdighed, fred og forsoning, og miskrediterer dermed vores beslutning om at leve op til dette mandat, skriver de religiøse ledere i erklæringen.
– Der er tale om en meget markant resolution, som tager afsæt i en selvkritik i forhold til den rolle religiøse samfund har spillet, skriver Mogens S. Mogensen nede fra konferencen i byen Addis Ababa i Etiopien.
Han er ph.d. med speciale i kultur- og religionsmøde og har boet 10 år i Nigeria som missionær.

Udnyttelse af religion

Lederne rettede samtidig en alvorlig kritik af den farlige politisering af religion i Nigeria og opfordrede politikerne til at tage de nødvendige skridt til at standse konflikten.
– Det er almen viden, at religiøse forskelle altid er blevet udnyttet for at tilfredsstille politiske, økonomiske og sociale dagsordener, og at etnisk ekskludering oftere end ikke har allieret sig med religion og dermed fastholdt den negative solidaritet med den dertil hørende blinde støtte og vilje til at underminere nationers etniske og religiøse mangfoldighed, lyder det videre i erklæringen.
De opfordrede samtidig regeringen til at ”intensivere de sikkerhedsforanstaltninger, der allerede er truffet for at sætte en stopper for de igangværende meningsløse drab og ødelæggelse af ejendomme” samt ”alle former for krænkelser af menneskerettighederne.”
De opfordrede desuden medierne til ikke at opildne konflikten, men i stedet bidrage til at stifte fred.

Dansk mission deltog

Konferencen var arrangeret af PROCMURA, Afrikas ældste dialogorganisation, med Mission Afrikas koordinator for kristen-muslimske relationer, Arngeir Langås, som tovholder.
Procmura blev stiftet i 1959, som et økumenisk kirkeligt initiativ og arbejder i dag i 22 afrikanske lande. Mission Afrika og Danmission har samarbejdet med Procmura i mange år.