Folkeskolen udfordrer kirken

Når eleverne har lært det, de skal i skolens kristendomsundervisning, har kirken en anden udfordring, siger John Rydahl, pædagogik-konsulent i Religionslærerforeningen:– Eleverne lærer ikke, at kristendommen er en mere sandfærdig livsopfattelse end andre. Folkeskolen skal stille kristendommen op på hylden ved siden af liberalisme og islam. Derfor har kirken stadig en stor udfordring i at give sin egen undervisning, siger han til folkekirken.dk.
Tidligere overtog præsterne skolens undervisningsopgave, fordi konfirmandernes uvidenhed var så stor. Det behøver præsten ikke længere.