Kunstner åbnede sig for Gud

Kunstneren Lise Hjorth Michelsen fortæller, at hun fik både billeder og budskaber, da hun åbnede sig for Gud. Dem har hun nu selv udgivet i tre store bøger…! Selvom hun udtrykker sig i et lidt
specielt religiøst sprog og ikke kender så meget til Bibelen, så handler hendes bøger og billeder mest om Gud, Jesus Kristus og Helligånden. Og at Jesu genkomst er nær…Igennem en årrække har kunstner Lise Hjorth Michelsen modtaget budskaber, som hun mener er fra Gud. De første begyndte at komme i 1985.– Jeg var i 1981 blevet alene med mine to børn. Jeg bar på en dyb indvendig smerte, som havde været der i mange år og i 1985 begyndte jeg at gå i sorgterapi, fortæller hun.
– Under terapien blev der lukket op for den dybe sorg, som havde ligget og ulmet inde i mig i mange år, det var sorgen over at have mistet min mor, da jeg var 15 år. Hun begik selvmord.
– En nat vågner jeg klokken tre. Det føles som om der er nogen i mit soveværelse. Nogen, som ønsker at fortælle mig noget. Søvndrukken står jeg op, finder et stykke papir og noget at skrive med, og begynder at skrive det ned, som stemmen fortæller mig.
De kommende nætter følte Lise Hjort Michelsen igen, at hun modtog ord på en slags vers, som handlede om hendes barndom.
– Alle de vers, ja, digte kan man også kalde dem, blev til digtsamlingen ”Brændemærket”, som kan læses i min bog ” At tjene Gud.”

Religiøse billeder

– I 1995 begyndte jeg at male. Jeg var på forskellige kurser. På et af kurserne blev jeg opfordret til at male med venstre hånd og endda prøve at male med fingrene.
Det forunderlige skete, at det tændte mig meget og siden blev næsten alle de billeder, jeg malede på denne måde, – billeder fra Jesu tid.
– At male alle disse Jesus-billeder, gjorde at jeg fik åbnet op for en direkte forbindelse til Gud, fortæller Lise.
– Jeg har altid troet på Gud, har aldrig været i tvivl om mit tilhørsforhold. Jeg oplevede at Gud talte til mig igennem mine billeder.
På det tidspunkt havde jeg i mere end 20 år haft kirken i min baghave, og jeg havde glædet mig over, at den var der.
Men jeg havde aldrig brugt den, fordi jeg altid kom til at græde lige i det øjeblik jeg trådte ind over dørtærskelen og salmesangen begyndte.
Jeg græd så meget, at jeg måtte gå hjem.

Udgav selv bøgerne

Lise Hjorth Michelsen har tidligere udgivet 13 bøger om håndarbejde på Gyldendals forlag. Og hun havde besluttet aldrig at udgive flere bøger.
Men så begyndte hun at formulere sig religiøst, og hun blev snart klar over, at det ikke var noget, et almindeligt dansk forlag ville udgive.
Derfor besluttede hun selv at udgive bøgerne, selv om det har kostet et par hundrede tusinde at få bøgerne trykt med de flotte farvemalerier. (www.forlaget-virk.dk)
Hun følte, hun havde et budskab, der skulle ud.

På spirituelt center

– Du fortæller i én af de bøger, der indgår i den kristne religiøse trilogi, som du har skrevet, at du har været i Brasilien på et spirituelt center…
– Ja, gennem nogle venner i Jylland viste Gud mig vej til Casa de Dom Inacio i Brasilien for at møde én af de mest kraftfulde healere i vor tid – Joan Teiseira de Fario – kendt som John of God, fortæller Lise, der beskriver stedet som en mellemting mellem et kristent spirituelt tempel og et helbredelsessted. På stedet er man katolikker og beder Fader Vor mange gange hver dag.
– Det er meget betagende at stå 600 mennesker iklædt hvidt tøj med hinanden i hænderne og bede Fader Vor på skift på forskellige sprog for derefter at bede samlet på hver sit sprog, fortæller Lise.
Det var på centeret i Brasilien, hun blev overbevidst om, at hun skulle modtage budskaber og malerier fra Gud – eller ”fra Den Universelle Kilde”, som hun udtrykker sig – for at fortælle dem videre til moderne mennesker.
– Jeg begyndte at modtage budskaber fra Gud i 2002.
– Hvad går de ud på?
– At vi er på vej ind i en ny tidsalder kaldet Guds Liv, hvor Jesus vil forvandles og vende tilbage til jorden.
– Gud vil, når tiden er inde, føde vores sjæl på ny og ændre vores bevidsthed, så den fyldes af Jesu kærlighed. Derved vil de som vælger at sige ja til at modtage Helligånden og Jesus blive nye mennesker i Gud. Gud giver os det frie valg til at vælge, og når det er sket, vil Gud vælge.

Jesus kommer snart

– Gud beder os om at åbne vore hjerter og modtage Helligånden og Jesus, så vi fyldes af Jesu kærlighed og jorden kan blive et fredfyldt sted, hvor vi ser på hinanden med kærlighed i stedet for med egoisme. Gud kalder på os for at få os til at komme hjem til ham.
– Det som er vigtigt at forstå og som jeg føler at Gud giver os en helt klar besked om, det er at Jesu genkomst er nær. Og vi må være klar til hans komme. Vi må vende om fra mørkets vej og gå ind på lysets vej, – som er Jesus.

Ved et tilfælde vendte Lise Hjorth Michelsen dette billede på hovedet, og opdagede, at det så også gav mening. Mens det normalt viser mennesker der modtager Guds kraft ved Jesu fødsel, så viser det – vendt på hovedet – mennesker der går ad en vej mod de mørke bjerge, forklarer Lise Hjorth Michelsen
Ikke bibelkyndig

– Kender du Bibelen?
– Ikke særlig meget i starten. Kun lidt fra Johannes Evangeliet.
– Hvordan ved du så, at Jesu genkomst står lige for døren?
– Gud åbnede Moses og Johannes Døberen længe inden Bibelen blev skrevet, så ikke at kende Bibelen kan jeg ikke se er et argument for om det er sandt det Gud fortæller mig i sine budskaber, at Jesus snart kommer.
Lise Hjorth Michelsen fortæller, at hun en nat vågnede op ved at høre en stemme sige: Søg, så skal du finde!
Hun vidste, at det måtte være et citat fra Bibelen, men hun anede ikke, hvor det stod, og havde aldrig læst det.
Jeg er både døbt og komfirmeret og er kommet i kirken til jul og andre højtider, men mine forældre kom der ikke meget – ligesom mange andre danskere. Men nu, da jeg har oplevet disse ting med Gud, så kan jeg godt se i bakspejlet, at jeg altid har været i forbindelse med Gud. Jeg har ofte bedt til Gud, når jeg blev bange.
Jeg har også bedt Fader Vor om morgenen og aftenen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Er det dig Gud…?

– Gud har valgt at tale til mig i et gammelt bibelsk sprog, et malende billedsprog med mange betydnings-lag, og jeg er helt sikker på, at der ligger en dyb symbolik heri.
Hvis Gud havde talt til mig på et nutidigt dansk, ville alle uden tvivl tro, at det hele stammede fra min fri fantasi. På den måde ville Gud ikke være kommet igennem med sit vigtige budskab som er: At kærlighed er livet, Jesus er livet.

Et kald og en advarsel

– Min livsopgave, vil jeg kalde det, er at gå ud i verden og dele de budskaber, jeg har fået fra Gud, med mennesker.
Det er en opgave, som Gud hele mit liv har trænet mig op til. Gud modner os igennem lidelser, og han har ladet mig gå igennem den ene lidelse efter den anden, for at jeg skulle blive klar til at udføre opgaven, mener Lise.
– Af de ca. 300 budskaber, som man kan læse i mine bøger, er der kun et budskab, hvor Gud giver os en advarsel for jorden og menneskenes fremtid:
”Der brænder en ild, en hadets flamme, som vi næppe kan forstå. Den fortærer Selvet, og jorden brænder og Alt bliver til intet på en gang.
Så stå op i Denne time, gå Den Anden Vej, bring vores budskab til verden ud, Kærlighed er Livet.”

Jesus kan komme når som helst


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sognepræst Cecilie Schackinger, Herslev kirke, har skrevet forordet.

-siger sognepræst, Cecilie Schackinger, Herslev Kirke, om Lise Hjorts Michelsens bøger.
– En del læsere vil formentlig nærme sig Lise Hjorth Michelsens bøger og de guddommelige budskaber med en vis skepsis.
Mange vil nok sige:” Er det mon sandt, taler Gud virkelig på den måde til mennesker – og så til et menneske af vor egen tid.”
Det er en helt forståelig skepsis, for den kristendom, som de fleste danskere er opfostret med, vil affærdige alt sådant som sværmerisk eller naivt, fortæller. sognepræst Cecilie Schackinger, Herslev kirke.
– Gud er Gud, ja, men helst på afstand. Og Gud er Gud – og Hans røst lader sig høre igennem kirkens gudstjenester, læsninger og prædikener. Men Gud er ikke fjern. Den kristne treenige Gud lever og virker ved sin Ånd på allehånde måder. Den røde tråd igennem budskaberne er hjertets overgivelse til Gud. At mennesket må lære at stole på Ham og leve Ham nær i en tro, som ikke er forstenet men levende.
– Der tales om en ny tid som nærmer sig – den tid som kristne altid har ventet med længsel på, nemlig Kristi genkomst. Efter at jeg har læst de budskaber som Lise Hjorth Michelsen har skrevet i sine bøger, føler jeg det er som om Gud kærligt rusker os lidt og ønsker at vække os af søvnen. – Det føles som om Gud siger: ”Vågn op nu, timen er nær, vær beredt”.
– Da jeg talte med Lise Hjorth Michelsen første gang, kort tid efter jeg blev hendes sognepræst i 2009, så forekom det mig som blev der hældt ”olie” på min egen lampe, så at sige. Hendes budskaber er et vigtigt vidnesbyrd – det er en gave for den, som vil lytte, og jeg er sikker på at bogens budskaber vil give olie på manges lamper.