Præster vil rådgive om samliv

Præster vil hjælpe par og mindske skilsmisser og uddanner sig i stigende grad inden for sex og samliv.- Krops- og seksualetikken har været forsømt i præstegerningen. Det er væsentligt, at vi som præster har mere at byde på i samtalen, siger sognepræst i Grundtvigs Kirke, Karin Wellejus, til Kristeligt Dagblad.
Sognepræst i Hejnsvig, Frands Pedersen, har allerede mere at byde på med hjemmesiden VIPsamliv, hvor han tilbyder kurser for nuværende og kommende ægtepar. Af de 40 par, der i de seneste fire år har deltaget i kurset, er kun ét blevet skilt.
– Mit engagement skyldtes en frustration over, at der var så mange skilsmisser, der gik ud over børnene. Som præster kan vi bruge den berøringsflade, vi allerede har, og udtænke nogle gode tilbud som netværksgrupper til nygifte. Vi skal støtte parrene, så det hele ikke bare handler om at holde ud, men også om at holde af, siger han.