Efterlyser ritual for voksendåb

Flere voksne bliver døbt i folkekirken, derfor er der brug for et ritual for voksendåb.Det mener professor emeritus doktor theol. Theodor Jørgensen samt lektor i systematisk teologi Hans Raun Iversen.
De fortæller til Kristeligt Dagblad, at det heller ikke er velvalgt, at præsten skal læse teksten fra Markusevangeliet, hvor Jesus siger: ”Lad de små børn komme til mig…”
Holdningen møder opbakning hos Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, og Viborg Stifts biskop, Karsten Nissen.
– Selvom det er vigtigt at holde fast ved, at der kun er én dåb, er der gode teologiske begrundelser for, at vi skal have et voksendåbsritual, siger Karsten Nissen.
Men forslaget får ikke opbakning hos biskopperne i hverken Ribe Stift, Fyns biskop eller Aalborg Stifts biskop.
– I dåbsritualet er der alternative formuleringer, som anvendes ved voksendåb, og i de 25 år, jeg har været præst, har jeg fundet disse formuleringer ganske dækkende i situationen, lyder det fra Henning Toft Bro, biskop i Aalborg Stift.
I Norge og Sverige har de evangeliske lutherske kirker allerede indført særlige ritualer for voksendåb.