Brug en egypter i konfirmationsunder- visningen

Danmission inviterer fire unge egyptere til Danmark i ca. to måneder for at hjælpe med konfirmationsundervisningen i danske kirker.De unge egyptere kommer som gæstelærere i Konfirmand Aktion. De tager rundt til konfirmander, mini-konfirmander etc. for at fortælle om børnearbejderes vilkår i Egypten, om kirken og om livet som kristen i Egypten – og for at undervise i temaet ”retfærdighed.”
Gæstelærerne er i Danmark i uge 4-10.