Flygtninge får hjælp til at finde en kirke i Danmark

Nyt velkomsthæfte byder flygtninge og indvandrere velkomne til Danmark og til kirken.Hæftet er udgivet af FrikirkeNet og Kirkernes Integrations Tjeneste på dansk, engelsk, fransk, swahili, chin og nepalesisk. Hæftet indeholder en guide til lokale kirker. Målet er, at alle indvandrere, som ønsker det, hurtigst muligt skal få kontakt med kristne i en kirke.
Hæftet lægges i alle ”velkomsttasker”, som FN-kvoteflygtninge får udleveret ved ankomst til Danmark.