I kamp mod homovielser

Johny Noers 21 breve til kirkeministeriets udvalg for homovielser er udgivet i bogform.”Det er min opfattelse, at de styrende i vort land er ved at gå fra forstanden, og at kirkens biskopper må anses for utilregnelige”, skriver Johny Noer i sin nye bog Folkekirken og vielse af homoseksuelle.Bogen udkom den 15. september, samme dag som biskopperne afleverede deres notat om eventuel kirkelig vielse af homoseksuelle til kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, og dermed er der lagt op til en ny og hed debat om vielse af homoseksuelle.
Det hele begyndte for godt 15 år siden med loven om registreret partnerskab. Siden da har en lavine været sat i skred. Nogle præster lavede deres eget ritual til velsignelse af homofile par. I 2005 gik bispekollegiet ind for et vejledende ritual, og den 15. september lagde homoudvalget efter 150 dages arbejde en frisk rapport om homovielser i kirken på kirkeministerens bord.

Undervejs med lov om homovielser

Der er ikke kommet meget ud fra biskoppernes arbejde, men det er dog lykkedes Johny Noer at få aktindsigt i to stykker papir. Det ene er et referat fra biskoppernes møde den 14. april 2010. Heri hedder det: ”Hvis folketinget har lovgivet således, at ægteskabet skal være for hetero- og homoseksuelle par, er folkekirken forpligtet til efterfølgende at udarbejde ritualer, der gør det muligt.” Denne udtalelse får Johny Noer til at erklære biskopperne for ”kejserens lydige tjenere”.
Det andet dokument er et referat fra et møde dagen efter, den 15. april, hvor kirkeministeren mødtes med biskopperne. Ved det møde konstaterede ministeren, at der er et flertal i folketinget for homovielser i kirken.
Johny Noer har fra sit domicil i Zims ørken, ikke langt fra Sodoma, byen, der gik til grunde på grund af homoseksuel synd, kæmpet sin private kamp mod indførelse af vielse af homoseksuelle i folkekirken.
Kampen er først og fremmest sket gennem 21 breve til kirkeministerens udvalg for homovielser i folkekirken. Nu har han så offentliggjort brevene i en bog – vel nok i et sidste forsøg på at forhindre, at der indføres et vielsesritual for homoseksuelle i kirken, ja, for at forhindre, at en lov om homoseksuelle vielser vedtages, og han skriver i forordet til bogen, at de 21 breve alle er skrevet ud fra ”Sodoma-synsvinklen”.

Grundlovsstridigt

I de 21 breve gør han det klart, at en indførelse af vielsesret og et vielsesritual i kirken for homoseksuelle vil være grundlovsstridigt – og det er en alvorlig sag. Han henviser til følgende i Grundlovens § 67: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden”. Han henviser desuden til, at vielse af homoseksuelle netop vil stride mod sædeligheden. Det bruger han ganske meget spalteplads på at overbevise biskopperne og ministeren om.

Og mod Guds ord

Derudover gennemgår han Bibelens syn på homoseksualitet og advarer kraftigt mod, at kirkens ledere, biskopperne, forsynder sig mod brud på Guds ord. Og så harcelerer han over, at man i forbindelse med denne debat indfører det nye ord ”kønsneutrale ægteskaber” for at få det hele til at glide lettere ned.
Johny Noer hæfter sig ved, at der i udtalelsen fra biskopperne den 14. april ikke forekommer ét eneste ord om apostlenes klare afstandtagen fra homoseksualitet. De konstaterer blot, at der i det danske folketing og i det danske folk er et flertal for, at der skal være ligestilling mellem hetero- og homoseksuelle par.
Når man på den måde går uden om Skriftens ord og bekendelsesskrifterne for Den Lutherske Kirke, er det ifølge Johny Noer ”ikke et besindigt udvalgs bekendelsestro skriftmæssigt underbyggede erklæring”, der fremlægges for kirkeministeren.
Det er beundringsværdigt, at Johny Noer fra Apostolsk Kirke tager denne kamp op mod biskopperne, kirkeministeren og folketinget for i 12. time at forsøge at forhindre en gennemførelse af homovielser i folkekirken.

Johny Noer:
Folkekirken og vielse af homoseksuelle
– 21 breve fra Sodoma
173 sider
Soli Deo Gloria