Israel forbereder sig på ”moderen til alle flotiller”

Israel forbereder sig nu på at imødegå, hvad militære kredse betegner som ”moderen til alle flotiller” – at henved 20 skibe er ved at gøre klar til at sejle til Gaza-området i de kommende måneder.Flotillen er organiseret af en koalition af NGO’ere (ikke-statslige organisationer) fra Europa og USA, omfattende en gruppe der betegner sig som ”Europæiske jøder for en retfærdig fred”.

En af arrangørerne, en israelsk-svensk musiker ved navn Dror Feller, Stockholm, siger til en israelsk avis: – Vi håber at få en bred koalition fra europæiske lande og måske også USA – med over 1000 deltagere. Vi sigter mod en fordobling af den sidste flotille.

Israelsk militær følger nøje planerne for den nye flotille og er forberedt på forskelige scenario’er, inkl. at israelske flådeenheder som følge af det store antal skibe i flotillen bliver nødt til at standse denne langt fra Israels kyster.

Ifølge Feller er grunden til de mange fartøjer, at ”et meget stort antal mennesker vil sejle til Gaza for at standse blokaden, som er en kollektiv afstraffelse af Gazas indbyggere – og uakceptabel”.

Den sidste flotille til Gaza blev standset af den israelske flåde i slutningen af maj. Under operationen blev ni tykiske passagerer ombord på skibet ”Mavi Marmara” dræbt i sammenstød med israelske commandostyrker.

Koalitionen bag den nye bestræbelse paa at bryde blokaden omfatter den tyrkiske organisation ”IHH” og ”Befri Gaza-bevægelsen”- som begge deltog i flotillen i maj. Koalitionen kræver en omgående og fuldstændig ophævelse af blokaden, herunder en ophævelse af rejseforbud og af eksport fra Gaza.