Rusland køber militær- udstyr af Israel

Det kommer nok som en overraskelse for de fleste, men Ruslands forsvarsminister, Anatoly Serdyukov, har efter et møde med Israels forsvarsminister. Ehud Barak, i Moskva oplyst, at Rusland fornylig har købt12 pilotløse droner fra Israel, og at de to mænd har drøftet muligheden af salg af flere israelsk-fremstillede ubemandede fly til Rusland.På mødet blev der for første gang underskrevet en langtids militær aftale mellem de to lande, omfattende samarbejde om bekæmpelse af terror og udbredelse af atomvåben.

Serdyukov sagde, at det er vigtigt at skaffe israelsk know-how med henblik på at modernisere russisk militær.

Barak anmodede Serdyukov – og senere statsminister Vladimir Putin – om at standse salget af missiler til Iran og Syrien. Den israelske forsvarsminister mødte Putin i dennes sommerresidens i Sochi, hvor de drøftede sikkerheds- og diplomatiske anliggeder, uden der blev meddelt detaljer om disse.

Barak menes at have anmodet Rusland om ikke at sælge S-300 antiluftskyts raketter til Iran og om ikke at sælge P-800 Yakhont supersoniske marine-missiler til Syrien.

I israelske kredse gives der udtryk for bekymring over, om Syrien vil overføre sådanne missiler til Hizbollah, hvilket vil kunne begrænse den israelske flådes bevægelsesfrihed i det østlige Middelhav.