Nu flere israelere end nordmænd og danskere

Israel – der blot havde 806.000 indbyggere, da det blev en stat i 1948 – har nu et befolkningstal på 7.645.500, næsten en ti-dobling i løbet af blot 52 år.Denne vældige stigning bliver tydeliggjort, når den ses sammenlignet med tal i Skandinavien.

Antallet af israelere har forlængst overfløjet det norske indbyggerantal på 4.525.000 og er også gået forbi det danske på 5.383.507.

Og nu næmer det israelske tal sig det svenske befolkningstal på 8.940.788 – og vil måske indhente dette i løbet af nogle år.

Israels sidste befolkningstælling fandt sted i forbindelse med indledningen af det nye jødiske år 5771, der begyndte i denne uge.

Af befolkningen i Israel er 5.770.900 eller 75.5 procent jøder, mens arabere med 1.559.100 er det næststørste befolkningselement og 315.500 er registreret som ”andre”.

I det forløbne år var befolkningstilvæksten hos jøder i Israel 1.7 procent, hos araberne 2.4 procent og hos ”andre” 0,8 procent.

Ifølge Statistisk Departement, der foretog undersøgelsen, kom 14.570 immigranter til Israel ifjor, 6 procent flere end året før. De fleste indvandrere kom fra Rusland (3.245), efterfulgt af USA (2.474), Ukraine (1.602), Frankrig (1.588) og England (758).

Ungt land


Artiklen fortsætter efter annoncen:Undersøgelsen viser, at Israel stadig er et relativt ung land, hvor 28 procent af befolkningen er under 14 år, sammenlignet med 17 procent i de fleste andre vestlige lande. Blot 10 procent af befolkningen er over 65 år, mens gennemsnittet i andre vestlige lande er omkring 15 procent.

161.942 babies blev født ifjor, en stigning pa 2.6 procent over aaret foer. Den gennemsnitlige jødiske familie voksede fra 2.8 børn til 2.96. I det muslimske samfund var det gennemsnitlige antal boern 3.73, en nedgang fra de to tidligere år på 3.84 i 2008 og 3.90 i 2007.

Flere kvinder


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kvinder i Israeler er fortsat i overtal i forhold til mænd, især blandt ældre. Der er 979 mænd for hver 1000 kvinder. Under 37 års alderen er der flere mænd end kvinder, men dette opvejes af, at der i gruppen over 75 år er 673 mænd for hver 1000 kvinder.

Gennemsnitlitsalderen for ægteskab er 27 år for mænd og 24 for kvinder. 56.038 par blev gift i 2009 – 75 procent jøder og 21 procent muslimer. 13.488 par blev skilt ifjor, en stigning i forhold til året før. Skilsmisser omfattede 84 procent jøder, men blot 9 procent muslimer.

Som forventet har der været en stadig stigning i antallet af israelsk-fødte – sabra’er – . Under staten Israels første år var blot 35 procent af befolkningen født i landet, men antallet er nu steget til 70.7 procent.

Israel nåede sin første million indbyggere i 1949, og den anden million i 1958. Siden er det gået stærkt opover.


Artiklen fortsætter efter annoncen: