Israels flåde udvikler nyt missil-forsvarssystem

I bestræbelserne på at imødegå Hamas’ og Hizbollahs voksende militære evner har den israelske flåde udviklet et nyt missil-forsvarssystem for dets små, hurtige patruljebåde, der er med til at opretholde den maritime blokade af Gaza-striben og – i krigstilfælde – af Libanon.Det nye forsvarssystem omfatter radar, der opdager og sporer indflyvende missiler og bruger et elektronisk system til at forstyrre missilernes signaler og bringe dem ud af kurs.

Beslutningen om at udvikle det nye system for patruljebådene skyldes en vis frygt for, at såvel Hamas som Hizbollah forbedrer deres militærapparat til søs, omfattende brug af anti-tank missiler mod patruljebådene.

Flåden opgraderer tillige dens recognoscerings- og efterretnings-kapacitet ved at anskaffe et antal ubemandede fly (= Unmanned Aerial Vehicles eller forkortet UAV), som kan opsendes såvel fra havet som fra land. De sendes op ved brug af katapult og lander i et “net”.

Dette UAV, der har navnet “Orbiter”, har en rækkevidde af 80 kilometer og kan holde sig i luften i fire timer i en højde af ca. 6000 meter. Det fremstilles af det israelske selskab “Aeronautics Defense Systems” og er i brug i 10 lande, men blot for land-baserede operationer.