Kristne beder for udsat og modigt sundhedspersonale

Foreningen KriSoS opfordrer alle danske kirker til at gøre søndag den 17. oktober til Sundheds Sektor Søndag og bede for landets læger, sygeplejersker og hjemmehjælpere.”Kære Gud, vær du nær enhver kristen, der arbejder i Social og Sundhedssektoren i Danmark, så de kan blive kanaler for helbredelse og integritet til patienter og kolleger. Herre, vi beder dig især for det stigende antal i sektoren, der bliver udsat for voldelig adfærd fra patienter…”

Søndag den 17. oktober er udråbt til særlig bededag for det danske social- og sundhedspersonale. (Modelfoto)

Sådan lyder en bøn i uddrag, som alle præster og gudstjenestedeltagere opfordres at bede. Foreningen Kristne i Social- og Sundheds Sektoren (KriSoS) har erklæret søndag den 17. oktober for Sundheds Sektor Søndag. Målet er at opmuntre og bede for alle hjemmehjælpere, sygeplejersker, socialpædagoger og andre ansatte og frivillige i sundhedssektoren.
– Det kan være svært at holde modet og arbejdsmoralen oppe, når faget får kritik i pressen. Lettere bliver det ikke af, at hjemmehjælpere, socialpædagoger og sygeplejersker kan risikere at blive overfaldet af klienter og patienter på deres arbejde. Derfor henleder vi opmærksomheden på denne faggruppe. De har brug for ekstra støtte og opmuntring, fastslår Inga Sørig, der er bedekoordinator i foreningen.
Ideen om en Sundheds Sektor Søndag stammer fra England, hvor KriSoS’ søsterorganisation har haft stor succes med Sct. Lukes Day. Store dele af verden, bl.a. Sydafrika, har siden 1992 markeret dagen som Health Care Sunday i kirker og på hospitaler.

Brug for opmuntring

– I alle kirker er der medlemmer, som arbejder i social- og sundhedssektoren. Men mange har svært ved at komme til gudstjeneste og få udbytte af det kristne fællesskab på grund af skæve arbejdstider. Arbejdet er desuden krævende, og ansvaret stort. Derfor er der brug for at støtte, opmuntre, bede for og fejre disse modige mænd og kvinder, som tager sig af os alle, når vi bliver syge og gamle, siger Inga Sørig.
KriSoS er et tværfagligt og tværkirkeligt fællesskab, som vil styrke kristen holdning og livsstil i social- og sundhedssektoren. Det sker bl.a. gennem bøn og oplysning.